1.846,67 euros d’aportació, por persona, de diner públic a... la banca

La banca és qui més s'ha beneficiat dels ajuts públics. Segons l'informe anual sobre la matèria de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en el 2010 es van concedir ajudes per valor de 92.500 milions d'euros, dels quals les entitats financeres en van rebre 87.145 milions, el 94%. Segons la CNC, aquestes ajudes al sector financer impliquen un cost per càpita d'1.846,67 euros. 26-X-12, L. Agustina, lavanguardia