"Discurs sobre la servitud voluntària", Étienne de La Boétie (llegir aquí)

'La servitud voluntària. Carta sobre la mort de La Boétie i L´Amistat'
Étienne de La Boétie / Michel de Montaigne
Quaderns Crema, 2001

 fitxa clicant portada     

 

 

 

 

  en espanyol (Tecnos, 2007)

 

 

 

 

 

 

Étienne de La Boétie a wikipèdia

texte íntegre en espanyol 'Sobre la servidumbre voluntaria'

texte íntegre en francès 'Discours de la servitude volontaire'