Caja Canarias va avisar reiteradament al Banco de España sobre Bankia: ni cas

> dossier Bankia <

La comissió de control de Caja Canarias, una de les set entitats que van constituir Bankia, va alertar tres vegades al Banc d'Espanya que els comptes que va presentar la societat a 30 de juny del 2011 no es corresponien amb la realitat i va demanar que es prenguessin mesurades, encara que sense èxit.

La caixa va decidir dirigir-se al Banc d'Espanya en advertir possibles irregularitats en els números del semestre immediatament anterior a la sortida a borsa del Bankia, segons va dir ahir el seu expresident, José Ramón Durán Alday. Aquest directiu, que va renunciar al seu càrrec el passat 23 d'abril, va explicar que Caja Canarias va conèixer els comptes a 30 de juny del Banc Financer i d'Estalvis (BFA) –la matriu de Bankia– després de la seva sortida a borsa i va demanar que es convoqués una assemblea extraordinària per manifestar el seu desacord sobre la situació que es descrivia en elles.

La comissió de control va comunicar els seus recels tant al consell d'administració de la caixa i a la Conselleria d'Economia del Govern canari com al Banc d'Espanya.

Durán Alday assegura que va expressar per escrit al supervisor per dues vegades que la comissió de control no avalava els comptes presentats per Caja Canarias a 30 de juny del 2011 i que l'hi va tornar a manifestar en una tercera ocasió, ja de forma verbal, a l'octubre.

Aquesta tercera vegada va tenir lloc quan el Banc d'Espanya va convocar a una reunió a Madrid al president de Caja Canarias, Juan Manuel Suárez del Toro; al seu director general, Juan Manuel García Falcón, i a Durán Alday per discutir la situació. El diari La Província va avançar ahir que el Banc d'Espanya no va tenir en compte aquests advertiments, alguna cosa que ha corroborat el propi Durán Alday, en assegurar que en aquesta reunió amb l'organisme supervisor se li va comunicar que no estaven d'acord amb el procediment seguit per la comissió de control. “Prenem bona nota”, diu ara que va ser la resposta del Banc d'Espanya.

10-VII-12, efe, lavanguardia