Espanya, líder europeu en impunitat per contaminació

El sistema tributari espanyol penalitza el treball i l'ocupació, que han de pagar IRPF o la Seguretat Social, i en canvi subsidia el consum de combustibles fòssils que s'han d'importar. Invertir aquesta tendència és clau per modernitzar el mercat espanyol i fer eficient l'ús dels seus recursos. Així ho assenyala un informe de la Comissió Europea que avalua els programes de reforma i estabilitat presentats pel Govern a la UE.

Un repàs al referit document permet concloure que Espanya aplica una política fiscal antiquada. No es castiguen els usos inadequats de l'energia. Brussel·les demana introduir la fiscalitat ambiental com a instrument per incentivar la innovació tecnològica i millorar l'eficiència energètica. De fet, els ingressos procedents dels impostos mediambientals a Espanya (en relació al PIB) “van ser els més baixos de la UE l'any 2010”.

Mentre les deduccions fiscals per la compra d'habitatge han tingut un efecte pervers (van encoratjar l'endeutament de les famílies i la formació de la bombolla immobiliària), segueix havent-hi una “àmplia gamma de reduccions i exempcions tributàries, així com subvencions per a activitats que resulten perjudicials per al medi ambient”.

...A més, el Govern que té “pendent” el pla per detallar “la forma en què Espanya es proposa reduir gradualment fins a suprimir les ajudes a la producció de carbó i tancar les mines d'aquí al 2018”.

Jaciments, en el reciclat

L'informe lamenta que el Pla Estratègic espanyol no reculli gravàmens per incentivar l'adequada gestió dels residus, amb l'objectiu de generar menys i reciclar més. És l'única manera de “cobrir els costos de recollida, selecció i reciclat”, que són tan baixos que han motivat una denúncia a la UE dels grups conservacionistes. Amb aquestes polítiques es generarien 54.000 ocupacions i augmentaria el negoci anual del sector dels residus en uns 5.700 milions euros. A més, les tarifes de l'aigua, les més baixes de la UE, afavoreixen els regadius sense incentius per reduir el consum d'aigua, la qual cosa genera insuficients recursos econòmics per recuperar els rius...

Contra la idea que el dèficit de la tarifa elèctrica ho provoquen les energies renovables, l'informe de la UE critica que s'hagin paralitzat les ajudes a aquest sector, doncs es veuen compromeses les metes en matèria d'energia i canvi climàtic pel 2020.

El dictamen apunta que no s'estan prenent en origen les mesures suficients per reduir els costos de l'energia, a conseqüència dels beneficis extraordinaris que obtenen la nuclear i hidràulica, “ja amortitzades”, segons la UE, la qual cosa també obstaculitza el creixement econòmic. “Un text que sorprèn per la seva claredat en mostrar que el Govern no ha comprès l'adreça que han de prendre les reformes estructurals”, diu Ortega.

Energia renovable, bloquejada

En aquest mateix document, la Unió Europea ha recriminat a Espanya per bloquejar els nous projectes d'energies renovables, que han quedat paralitzats amb la congelació de les ajudes a les fonts netes a partir d'aquest any. La Comissió Europea jutja que "la suspensió de les ajudes a les energies renovables desencoratja la inversió en aquest sector i farà difícil que Espanya aconsegueixi els seus objectius energètics i climàtics en el marcat de l'Estratègia Europa 2020". L'afirmació s'inclou en l'avaluació que ha fet la Comissió dels programes nacionals de reforma i d'estabilitat presentats pel Govern espanyol a Brussel·les. La Comissió recorda que l'altíssima dependència d'Espanya de l'energia importada complica el compliment de les metes europees; i alerta que, amb una menor proporció de renovables, augmentaria la de taxa de dependència, xifrada en un 79%, un nivell "molt superior a la mitjana de la UE", que és del 54%. Espanya està obligada al fet que en el 2020 el 20% de l'energia final sigui d'origen renovable, però, segons les dades enviades a Brussel·les, en el 2009 només es cobria el 9,3%. La Comissió també indica que a Espanya "encara està pendent" de resoldre "la simplificació dels complexos procediments d'autorització", així com la supressió dels "obstacles al desenvolupament de les energies renovables".

Decret encallat

Sense citar-ho, l'informe es refereix a una burocràcia que torpideneja els intents de descentralitzar la producció d'energia i manté encallat el decret d'autoconsum, que permetria produir energia neta en les edificacions i lliurar l'excedent a la xarxa. L'informe agrega que "el sistema d'atribució de l'electricitat a Espanya segueix sent ineficient i presenta un nivell de competència insuficient".

Els preus no reflecteixen els costos del sistema elèctric i, encara que s'han introduït mesures per reduir aquests costos, "la pujada de les tarifes als consumidors pot frenar el consum intern i reduir la competitivitat exterior de les empreses".

Compensacions a nuclears i hidroelèctriques

El més revelador de l'informe és que fa seus en gran mesura els arguments dels qui afirmen que la tarifa elèctrica resulta inflada pels beneficis extraordinaris de les nuclears i les hidroelèctriques. La falta de competència i el dèficit tarifari han afavorit -es diu- "unes compensacions excessives d'algunes infraestructures, tals com a centrals nuclears i grans hidroelèctriques", i es mantenen les subvencions a les mines de carbó, que són "ineficients i perjudicials per al medi ambient".

Javier García Bacora, president de la Fundació Renovables, diu que el dictamen avala les tesis de la seva organització. "L'absoluta falta de rigor de la conformació de preu del pool elèctric ja ha estat denunciada per l'anterior president de la Comissió Nacional de la Competència", diu. "I la falta de competència seguirà sense resoldre's amb el projecte del Govern de crear un únic ens regulador dels mercats". La Fundació Renovables estima que el dèficit tarifari es deu en gran part al fet que, malgrat que s'ha reduït la demanda elèctrica per la crisi, han continuat les inversions en el sector gasista, i existeix una sobredimensió d'instal·lacions de generació elèctrica que el client paga igualment. "Des del 2009, i malgrat la crisi, s'han instal·lat 3.000 MW de plantes de cicle combinat i han continuat les inversions gasistes". Per a la fundació, la regulació del sistema tarifari és "una successió de pegats".

Tots, amb ajudes

"A cada tecnologia se li dóna una compensació: se subvenciona el carbó nacional, però això incrementa les emissions de CO2, i causa pèrdues en el gas. S'autoritzen plantes de gas, però com sobren instal·lacions, se les paga per estar aturades i disponibles. I a les nuclears i hidroelèctriques se les està retribuint per sobre dels costos reals. La gran hidràulica no paga ni un euro per disposar d'un aigua que és de tots...", es queixa. Javier García Bacora parla de falta de transparència.

"La fórmula triada per determinar el dèficit tarifari és un artifici comptable. Tots els costos els pagaran els futurs consumidors", agrega. "La dependència energètica llastra la competitivitat del país. La intensitat energètica és molt superior a la de la UE. Espanya necessita entre un 20 i un 25% més energia per produir els mateixos béns i serveis que la UE. La major importació de gas i petroli està perjudicant de manera significativa nostra competitivad", ressalta García Bacora.

4-VI-12, A. Cerrillo, lavanguardia