contra la reforma del Código Penal del Ministre Fernández Díaz

criminalitzar
la resistència activa noviolenta
és atemptar contra els Drets Humans
i les llibertats fonamentals

SIGNA
contra la reforma del Código Penal
del Ministre Fernández Díaz

(primavera 2012)