quina valoració moral fa l’Esglèsia Catòlica dels seus privilegis fiscals i el seu finançament Públic?

La decisió de l'Ajuntament de Zamora de cobrar l'impost de béns immobles (IBI) a l'Església, així com la taxa d'escombraries, ha animat un debat municipal, especialment a Castella i Lleó. Segons aquest ajuntament, “no hi ha cap canvi en l'IBI, ja que ens regim per una llei de Mecenatge i pel Concordat amb la Santa Seu, que diu que alguns temples estan exempts del pagament, però uns altres no”. Els ajuntaments de Soria i León estan estudiant la possibilitat d'imitar a Zamora, i també a Palència i Salamanca, que ja ho cobraven.

Mentre, el president del grup d'Esquerra Plural i coordinador general d'IU, Cayo Lara, va anunciar que acompanyaria avui a l'organització Europa Laica al lliurament al Congrés de les 33.500 signatures per demanar que se suprimeixi en el 2013 l'exempció de l'IBI a l'Església catòlica i a la resta de confessions religioses, així com a les seves organitzacions i col·legis, recollit en la llei d'Hisendes Locals. El Govern sosté que no hi ha raó fundada per modificar la norma.

9-V-12, agcs, lavanguardia