...mentre seguim donant Diner (Públic) a la banca (privada)

La tesi del Govern espanyol que no hi haurà diners públics per a la reestructuració de la banca, només diners del sector, no ha convençut al Fons Monetari Internacional (FMI), que creu que pugui ser "necessari recórrer al finançament públic". L'organisme que dirigeix la francesa Christine Lagarde ha difós avui un nou informe sobre la fortalesa i viabilitat del sistema financer espanyol, que actualitza un altre elaborat en 2006...

EL FMI, en el seu informe, recull aquest conflicte, i reconeix el perill que "els costos de resolució siguin massa elevats perquè la indústria els pugui suportar". Per evitar aquesta situació, i "amb la finalitat de preservar l'estabilitat financera i evitar un excessiu desapalancament", el fons creu que "una vegada esgotades les opcions per una recapitalización privada, pot ser necessari un major recurs al finançament publica"...

El FMI explica que en el marc de les subhastes d'entitats –ja s'han venut CCM, Cajasur, Unnim i CAM i estan en procés de venda Catalunya Caixa, Nova Galícia i el Banc de València– no sembla probable fer assumir les pèrdues que es deriven d'aquests processos sobre el conjunt del sector a través del Fons de Garantia de Dipòsits (FGD). Aquest fons, que es nodreix amb les aportacions de les entitats, només té avui uns 2.300 milions i el Govern estudia fórmules perquè els bancs avancin les seves quotes dels propers anys perquè el FGD pugui assumir càrregues majors. No obstant això, el FMI no creu que això sigui una bona idea i apunta al fet que “pot ser necessari un major recurs al finançament públic, amb la finalitat de preservar l'estabilitat financera i evitar un excessiu apalancamiento” en la banca.

25/26-IV-12, lavanguardia