discurs a Tirana, 1-XI-2002

-intervenció de n'Emma Bonino a la segona part del 38è Congrés del Partit Radical Transnacional celebrat a Tirana, 31-X/2-XI-2002.
-intervención de Emma Bonino en la segunda parte del 38º Congreso del Partido Radical Transnacional celebrado en Tirana, 31-X/2-XI-2002.


Emma a Tirana, 1-XI-2002

(Introducció)

Algú va escriure que quan el futur es presenta incert i el present difícil, es tendeix a dirigir la vista cap el passat cercant-hi algún punt de referència, per retrobar el fil conductor dels nostres actes. És cert, però també passa que sigui el nostre passat qui, quasi espontàniament, vingui al nostre ajut. I això és el que em succeeix aquests dies aquí a Albània, retornant-me amb força a la memòria els darrers deu anys de la nostra història de radicals, començant per les imatges i emocions lligades a la crisi de Kossovo, als centenars de milers de pròfugs i deportats que s’amuntegaven a les fronteres albanesa i macedònia.
I em retorna, amb aquelles imatges, el turmentós debat que el nostre partit conegué, just en els mesos a cavall entre el 98 i el 99, a propòsit del rol de n’Emma Bonino: era més important que romangués al meu lloc de Comissària Europea per l’Ajut Humanitari, principal responsable del destí dels kossovars?, o era més important (com sostenia algún company) que deixés abans d’hora Brusel.les per retornar a les files del partit en vista de la campanya electoral per les europees de juny del 99?

Ho sé!, avui aquell dubte pot semblar ociós. Però llavors vaig haver d’aferrar-me a la meva brúixola radical -sentit de les institucions, respecte a les regles, fidelitat als compromisos fins el final- per resistir les pressions d’alguns i fer una elecció -romandre al meu lloc- que al meu parer només aparentment sacrificava la “raó de partit”. Només aparentment, ho dic bé: perquè restant al meu lloc no només vaig ajudar Europa (en els límits del meu mandat) a escriure una pàgina exemplar de solidaritat amb les víctimes del règim de Milòsevic; també vaig ajudar realment al nostre partit a obtenir en les europees aquell 8’5% dels vots en virtut dels quals 7 diputats radicals seuen al Parlament europeu. Set i ja no pas un o dos, com abans; i hi ha una certa diferència.

Parlava del passat que ve a ajudar-nos en els moments d’incertesa. He començat aquesta setmana no lluny d’aquí, a Zàgreb, on he reviscut imatges i emocions que remunten als anys 91 i 92, als primers focs de l’incendi dels Balcans, a aquell Consell General nostre celebrat en un refugi antiaeri en el que vam afermar el tema de la justícia penal internacional com a prioritat absoluta de la nostra acció política.

El nostre passat ens ajuda, estimats companys, però el nostre destí ens acompanya. Retornem a aquest país, que hem vist patir i que veiem finalment provant d’edificar pacífica i democràticament el seu futur, i ens acompanya en aquests mateixos dies el compromís d’amistat i solidaritat que hem subscrit amb un altre país -la Xexènia- i llur poble.

I vull afirmar abans de tot, per a evitar malentesos, que per radical -i també per fidel amiga del poble txetxè- em sento doblement torbada pels fets esdevinguts a Moscou. En tant no-violents, considerem la violència -com la que ha estat la captura de centenars d’ostatges civils en un teatre- un crim, amb pocs atenuants. En tant militants d’un partit polític que defén la legalitat i els drets individuals creiem que els executors dels fets de Moscou han fet un magre servei al poble xexè i al govern legítim del president Mashkadov. I que han fet, per contra, un inestimable servei, a curt termini, al règim de Putin permetent-li criminalitzar a tot un poble i als seus amics, és a dir també a nosaltres.

(dedicat a Putin)

Permeteu-me dirigir, des d’aquesta sala, algunes reflexions al president de la Federació russa. No pas per megalomania sinó només per que em sembla ja innegable que el nostre partit -petit com és- ha esdevingut un dels blancs recurrents del gegant rus(1). El que ens afalaga i preocupa al mateix temps.

Ens afalaga la seva atenció, president Putin, per que vol dir que la nostra acció internacional és encertada. Però ens preocupa la seva atenció, president Putin, per que sabem fins a quin punt li són extranyes la cultura de la no-violència i la de la democràcia i l’Estat de dret, mentre que es fa més evident la manca de prejudicis de la seva política i la temible -sovint funesta- eficiència dels seus mètodes.

Tot just han passat dos anys, president Putin, de l’assassinat de n’Antònio Russo(2) i de quan la seva diplomàcia, per aconseguir que el molest mosquit radical deixés de brunzir a les reunions de les Nacions Unides, no titubejà en acusar-nos, per escrit, de ser narcotraficants i terroristes. Hi ha quelcom d’impúdic, president Putin, en l’acusació de terrorisme que qui ha arrassat Grozny dirigeix a seguidors, com nosaltres, del Mahatma Gandhi. I no estem acostumats a rebre sense reaccionar. I li vull dir i fer saber que nosaltres, els radicals, no hem ballat mai ni amb els dictadors ni amb qui creu en la violència.

Correspon a d’altres “ballar amb els tirans”, i entre aquests massa sovint també alguns governs democràtics. Ho fan en nom d’un “realisme” que es revela puntualment miop. Però ho fan. I se n’enpenedeixen rarament, o massa tard. I massa sovint aliances que haurien de ser de pura conveniència esdevenen col.laboracions acrítiques entre democràcies i tiranies. Dissortadament la màxima político-diplomàtica en virtut de la qual “l’enemic del meu enemic és el meu amic”, es resisteix a morir.

Nosaltres pensem, president Putin, que l’éxit aconseguit per vosté a Moscou es revelarà una victòria pírrica. I estem convençuts de que el temps ens donarà la raó.

Penso que les temptatives de criminalització continuaran i haurem de romandre ferms en les nostres raons i la nostra història.

(Algunes insuportables banalitats)

Cada época, benvolguts companys i amics, té els seus llocs comuns. I els llocs comuns -també en política- acostumen a servir per amagar l’absència de compromís i idees originals. En els temps polítics en els que vivim m’arriba a ser cada vegada més difícil dialogar amb qui, enlloc de pensar per sí mateix, va repetint fins a la nàusea un parell de banalitats. Una d’elles consisteix en lamentar “l’absència d’Europa a l’escena internacional”; l’altra consisteix en proclamar que “América s’està equivocant en tot” però que, alhora, és responsable de tot, desresponsabilitzant així a tots els demés. Tots dos postulats contenen, naturalment, part de veritat, però tots dos resulten inútils perque es limiten a alimentar un antiamericanisme ritual i un euroescepticisme igualment ritual.

Sostenir avui que Europa és “absent” és com esfondrar una porta oberta. La qüestió és que a les raons tradicionals, estructurals, de la feblesa político-diplomàtica europea (l’absència d’una política exterior i de seguretat comuna / les tensions recorrents entre els Estats membres / llurs vel.leïtats nacionals gens adormides), a tot plegat, s’ajunten en aquests moments alguns rellevants factors conjunturals massa destinats a durar:
S’ajunten al mateix temps els nussos de dos procesos històrics paral.lels, l’ampliació a 15 nous Estats europeus (que nosaltres considerem com la reunificació del nostre continent dividit per la guerra freda) i la reforma institucional interna.

El resultat és que la nostra comunitat apareix avui davant el món més com una obra oberta (destinada a romandre oberta per força temps) que com una entitat político-institucional madura i aprovada, capaç d’elaborar i aplicar sospesades eleccions diplomàtiques. Diguem la veritat. La Unió Europea, la diplomàcia de la qual mai ha brillat per llur rapidesa de reflexes, per incissivitat o creativitat, està afectada avui per una paràlisi parcial que pot esdevenir -per les raons que he esmentat- paràlisi total.

Aquest estat de coses no és ineluctable. Des de fa anys moltes veus -entre elles la nostra- s’han aixecat inútilment afirmant que calia evitar fos com fos el posar sobre la taula alhora el “plat” de l’ampliació i el de la reforma de les institucions. Perque ens semblava evident el risc, puntualment presentat, d’una superposició de plaços excessiva per a ser eficaçment gestionada, i en aquesta superposició es perfila una Europa estimbant-se. Els Balcans són una exclussió perjudicial, així com altres països del Càucas o Israel; i ens mantenim sense reflexionar prou sobre les conseqüències d’aquest “oblit”. Han tingut raó les Cassandres.

Naturalment, el fet d’haver en part previst i en part temut la situació complicada en la que està avui la Unió Europea no eximeix a cap de nosaltres de l’obligació d’acomplir amb el que li correspon fins el final. En primer lloc en el front comunitari, per a que l’encreuament entre els problemes de l’ampliació i els de la reforma institucional no produeixi -com a efecte colateral- l’arxiu definitiu dels nostres ideals federalistes, del procés d’unificació política d’Europa al voltant dels valors i pricipis fundadors de la nostra comunitat.

I tampoc ens eximeix, en la situació en la que ens trobem, del nostre compromís en rendre la diplomàcia comunitària sempre més ética i sempre menys “realista”, enfilada no ja a la defensa dels interessos veritables o presumptes dels Estats (com es feia en el segle divuit) sinó a la defensa dels nostres valors i principis: de la legalitat internacional.

També en aquest cas ens trobem entre les Cassandres. És una mica el nostre destí de radicals. A l’endemà de l’11 de setembre vam estar entre els primers en sostenir -justament nosaltres que alimentem en els debats amb els Estats Units una veritable amistat política, admiració i solidaritat- que la guerra global contra el terrorisme no podia ser impostada només en termes militars i “de seguretat”. Vam estar entre els primers a sostenir que aquest enfoc hauria donat a llum noves “aliances de conveniència” -perilloses i contra natura- i que d’aquestes aliances s’hauria passat a formes de col.laboració acrítica entre governs democràtics i tiranies enemigues de la humanitat.

Davant de la repetició d’aquesta deriva de la diplomàcia occidental es difón un tercer lloc comú, amb el que em topo cada dia quan parlo amb els meus interlocutors habituals, de qualsevol part del món, quan despatxo el meu correu electrònic. Aquest tercer lloc comú consisteix en la proclamació de que “al món d’avui li cal més democràcia”. Sense dir gaire més. Els que estem reunits en aquest Congrès diem i fem més: ens hem donat l’objectiu d’”organitzar aquesta necessitat de democràcia” donant vida a noves institucions i nous interlocutors, donant vida -en el solc ja desenvolupat per aquesta “Community of Democracies” nascuda a Varsòvia i que es reunirà dins de pocs dies a Seúl- a una “Organització Mundial de la Democràcia”.

((En el seu discurs, Emma Bonino introdueix aquí quatre disgressions al voltant d’aquests arguments:
a- Una crítica a la PAC de la UE des dels “països veïns del sud del Mediterrani, on jo visc”(3).
b- Exposició en la línia d’Amartya Sen: per haver desenvolupament cal llibertat, aquesta es basa en regolament, que políticament pren cos en l’Estat de Dret. Recordant que la llibertat inclou la faceta econòmica.
c- La distinció entre la gran majoria de governs i els que es reuniran a Seúl, recalcant que hi ha moltes democràcies de façana que són dictadures i plantejant si “caricatures de la democràcia” com Túnis o Pakistan poden formar part de l’Organització Mundial de la Democràcia.
d- El tabú de la sobirania. “A més a més dels Estats, també els ciutadans tenen drets en el Dret Internacional. I la sobirania no atribueix a un Estat l’autoritat, per exemple, per netejar étnicament el seu poble”.))

La manca de democràcia i d’Estat de Dret en el món àrab -i parlo també aquí per experiència directa, viscuda quotidianament en tant que passo bona part del meu temps a El Caire- ens demostra el lligam directe, de causa-efecte, que existeix entre l’exercici (en aquest cas manca d’exercici) dels drets civils per part de pobles sencers i l’estabilitat, el seu desenvolupament econòmic i la seguretat internacional. Perque no hi ha dubte, en la meva manera de veure-ho, que entre els factors que fan aparentment “irresoluble” la crisi medioriental -més enllà del seu nucli dur, que és el conflicte israelo-palestinià- hem d’incloure la incapacitat dels dirigents àrabs en el seu conjunt per aportar una contribució positiva, creativa, a l’evolució pacífica de la crisi. La solidaritat formal, de façana, que tots els governs àrabs ofereixen al poble palestinià em sembla sobretot instrument d’autolegitimació per part dels mateixos governs respecte a les seves respectives poblacions. Però ningú sap què és el que pensen realment aquest o aquell poble àrab de la crisi medioriental; cap parlament àrab digne d’aquest nom ha mai debatut a fons el conflicte israelo-palestinià per posar sobre la taula els interesos reals de la regió, per discutir sobre els avantatges que tota la regió podria aconseguir d’una solució pacífica d’aquesta crisi que contamina les relacions internacionals a escala global.

((Disgressió citant a Saed Ibrahim sobre que “una persona no lliure és una persona pobre” i el xoc de civilització entre països democràtics i no democràtics))

(Utopistes? No sempre)

Ens persegueix, estimats companys, la reputació de somniadors i utopistes. No sense alguna raó. N’hi ha prou donant una ullada a aquesta sala, per altra part, que veu reunits militants radicals provinents de cada continent, de Cuba al Turkestan, per tenir la representació plàstica de la darrera utopia que perseguim, resumible en el slogan: oprimits de tot el món, uniu-vos!

Som utopistes -afortunadament, afegiria- però tenim també el costum de transformar la nostra responsabilitat militant del “dir” en la responsabilitat del “fer”: sabem oferir solucions institucionals en grau de governar problemes concrets.

Per a això han nascut –i no cal resseguir-ne aquí la història- instruments de treball polític radical, transnacional, com “Non c’è Pace senza Giustizia”(4), “Nessuno Tocchi Caino”(5), la campanya contra les Mutilacions Genitals Femenines...

((Disgressió sobre els drets de les dones i el suport a la campanya d’algunes miss participants al concurs de Miss Món 2002 a Nigèria per revertir el boicot que volen fer alguns països. Amb l’objectiu de no perjudicar el nou govern nigerià ara que tot just es comença a avançar democràticament, i que manté el nombre de lapidacions efectives en zero mentre que a Iran ja en porten 17.))

Per això va nèixer el moviment anti-prohibicionista, un altre capítol del nostre passat que em segueix també en aquestes setmanes en que he estat compromesa en la direcció de la Missió d’observació electoral de la Unió europea a l’Equador.

((Disgressió sobre els perills per a l’Equador -d’on ha “votat amb els peus” darrerament un 15% de la població-, i tota la regió, del Pla Colòmbia i les dificultats que a vegades hi ha per raonar amb els amics (nord)americans.))

(conclussions)

Aquestes són, benvolguts amics, les nostres raons. Que tants ens reconeixen fonamentades. No és nova una certa frustració sentida al comparar la modèstia dels nostres mitjans amb l’abundància de reconeixements retuts a la nostra “lucidesa”, “inteligència”, “lungimiranza”. Si rebem així tants reconeixements, si aconseguim sorprendre tants observadors, no és pas a causa d’una nostra poc coneguda genialitat sinó simplement perque estem entre les raríssimes forces polítiques que expressen allò que pensen en total llibertat, que no tenen interessos de poder per defendre, ni tampoc prejudicis o tabús.

Ens resta, tot sencer, el problema de la desproporció entre els objectius força ambiciosos que ens proposem i la limitació dels recursos humans i financers dels que disposem. Hem de decidir allò que podem arribar a fer. Hem de saber qui financia el nostre somni transnacional i qui està dispossat a militar per la seva realització.

No voldria semblar venal, però aquest mateix congrès -que veu reunits tants delegats, tants observadors, tants periodistes- ens ha costat 600.000 euros: l’equivalent d’un any d’autofinançament, en l’estat actual de la nostra capacitat.

((Disgressió sobre si hi ha massa italians al Partit Radical Transnacional. No, n’hi ha pocs; i de no italians encara pitjor. Cal fer crèixer, estabilitzar i reforçar la presència extraitaliana. ))

Perque visquin les nostres ambicions, companys i amics, calen energies humanes i intelectuals, recursos financers, un ús de les tecnologies informàtiques encara més avançat d’aquest -prou notable- que practiquem.
Els òrgans dirigents que escollireu hauran de ser conscients que nosaltres, els radicals, som com els mosquits: podem fastidiar i posar a la defensiva fins i tot a un elefant. Però com els mosquits, n’hi ha prou amb un cop de trompa, o de cua, per escombrar-nos, que és el nostre risc permanent.

Bon treball.
Visquin les nostres raons, visquin els nostres ideals i les esperances del Partit Radical!!


NOTES.
(1) La Federació russa va provar de retirar l’status d’ONG consultiva a l’ONU del Partit Radical Transnacional arrel de la presència a la seu de Nova York d’una representació del govern xexè legitimat en les eleccions del 97. La votació la perderen per poc, votant en contra de la proposta els Estats democràtics, i a favor els no democràtics liderats per la Federació russa i la República popular xinesa.
(2) Enviat pel partit per ajudar a organitzar la seu a Moscou, avui força operativa.
(3) Resideix actualment a El Caire, estudiant àrab i batallant, com ho va fer a l’Afghanistan, per la participació política de la dona en el món àrab.
(4) Promotora de la Cort Penal Internacional.
(5) Promotora de la Moratòria Universal de l’Aplicació de la Pena Capital, en avançat procés a l’ONU.


(versió en català: Rafel Villaró, BarcelonaRadical.net)

_____________________________________


Emma en Tirana, 1-XI-2002

(Introducción)

Alguien escribió que cuando el futuro se presenta incierto y el presente difícil, tendemos a dirigir la vista hacia el pasado buscando algún punto de referencia, para reencontrar el hilo conductor de nuestros actos. Pero también sucede que sea nuestro pasado quien, casi espontáneamente, venga en nuestra ayuda. Y esto es lo que me sucede estos días aquí en Albania, volviéndome con fuerza a la memoria los últimos diez años de nuestra historia de radicales, empezando por las imágenes y emociones ligadas a la crisis de Kosovo, a los centenares de miles de prófugos y deportados que se amontonaban en las fronteras albanesa y macedonia.

Y me vuelve, con esas imágenes, el tormentoso debate que en nuestro partido hubo, justamente en los meses a caballo entre el 98 y el 99, a propósito del papel de Emma Bonino: ¿era más importante que permaneciese en mi puesto de Comisaria Europea para la Ayuda Humanitaria, principal responsable del destino de los kosovares?, ¿o era más importante (como sostenía algún compañero) que dejara anticipadamente Bruselas pare retornar a las filas del partido en vista de la campaña electoral para las europeas de junio del 99?

Lo sé!, hoy esa duda puede parecer ociosa. Pero entonces tuve que aferrarme a mi brújula radical -sentido de las instituciones, respeto a las reglas, fidelidad a los compromisos hasta el final- para resistir a las presiones de algunos y hacer una elección -permanecer en mi lugar- que a mi parecer sólo aparentemente sacrificaba la “razón de partido”. Sólo aparentemente, digo bien: porque permaneciendo en mi lugar no sólo ayudé Europa (en los límites de mi mandato) a escribir una página ejemplar de solidaridad con las víctimas del régimen de Milósevic; también ayudé realmente a nuestro partido a obtener en las europeas aquel 8’5% de los votos en virtud de los cuales 7 diputados radicales se sientan en el Parlamento Europeo. Siete y ya no uno o dos, como antes; y hay una cierta diferencia.

Hablaba del pasado que viene a ayudarnos en los momentos de incertidumbre. He empezado esta semana no lejos de aquí, en Zágreb, donde he revivido imágenes y emociones que remontan a los años 91 y 92, a los primeros fuegos del incendio de los Balcanes, a aquel Consejo General nuestro celebrado en un refugio antiaéreo en el que afirmamos el tema de la justicia penal internacional como prioridad absoluta de nuestra acción política.

Nuestro pasado nos ayuda, queridos compañeros, pero nuestro destino nos acompaña. Volvemos a este país, que hemos visto sufrir y que vemos finalmente intentando edificar pacífica y democráticamente su futuro, y nos acompaña en estos mismos días el compromiso de amistad y solidaridad que hemos suscrito con otro país -Chechenia- y su pueblo.

Y quiero afirmar antes que nada, para evitar malentendidos, que por radical -y también por fiel amiga del pueblo checheno- me siento doblemente turbada por los hechos acontecidos en Moscú . En tanto no-violentos, consideramos la violencia -como la que ha sido la captura de centenares de rehenes civiles en un teatro- un crimen, con pocos atenuantes. En tanto militantes de un partido político que defiende la legalidad y los derechos individuales creemos que los ejecutores de los hechos de Moscú(1) han realizado un magro servicio al pueblo checheno y al gobierno legítimo del presidente Mashkadov. Y que han hecho, por contra, un inestimable servicio, a corto plazo, al régimen de Putin permitiéndole criminalizar a todo un pueblo y a sus amigos, es decir también a nosotros.


(Dedicado a Putin)

Permitidme dirigir, desde esta sala, algunas reflexiones al presidente de la Federación rusa. No por megalomanía sino sólo por que me parece ya innegable que nuestro partido -pequeño como es- se ha convertido en uno de los blancos recurrentes del gigante ruso(2). Lo que nos halaga y preocupa al mismo tiempo.

Nos halaga su atención, presidente Putin, por que significa que nuestra acción internacional es acertada. Pero nos preocupa su atención, presidente Putin, por que sabemos hasta que punto le son extrañas la cultura de la no-violencia y la de la democracia y el Estado de Derecho, mientras que se hace más evidente la falta de prejuicios de su política y la temible -a menudo funesta- eficiencia de sus métodos.

Apenas han pasado dos años, presidente Putin, del asesinato de Antonio Russo(3) y de cuando su diplomacia, para conseguir que el molesto mosquito radical dejase de zumbar en las reuniones de las Naciones Unidas, no titubeó en acusarnos, por escrito, de ser narcotraficantes y terroristas. Hay algo de impúdico, presidente Putin, en la acusación de terrorismo que quien ha arrasado Grozny dirige a seguidores, como nosotros, del Mahatma Gandhi. Y no estamos acostumbrados a recibir sin reaccionar. Y le quiero decir y hacer saber que nosotros, los radicales, no hemos bailado nunca ni con dictadores ni con quien cree en la violencia.

Corresponde a otros “bailar con los tiranos”, y entre ellos, demasiado a menudo, también algunos gobiernos democràticos. Lo hacen en nombre de un “realismo” que se revela puntualmente miope. Pero lo hacen. Y se arrepienten de ello raramente, o demasiado tarde. Y demasiado a menudo alianzas que deberían ser de pura conveniencia se convierten en colaboraciones acríticas entre democracias y tiranías. Desgraciadamente la máxima político-diplomática en virtud de la cual “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, se resiste a morir.

Nosotros pensamos, presidente Putin, que el éxito conseguido por usted en Moscú se revelará una victoria pírrica. Y estamos convencidos de que el tiempo nos dará la razón.

Pienso que las tentativas de criminalización continuarán y tendremos que permanecer firmes en nuestras razones y nuestra historia.

(Algunas insoportables banalidades)

Cada época, queridos compañeros y amigos, tiene sus lugares comunes. Y los lugares comunes -también en política- acostumbran a servir para esconder la ausencia de compromiso y ideas originales. En los tiempos políticos en los que vivimos me llega a ser cada vez más difícil dialogar con quien, en lugar de pensar per sí mismo, va repitiendo hasta la náusea un par de banalidades. Una de ellas consiste en lamentar “la ausencia de Europa en la escena internacional”; la otra consiste en proclamar que “América se está equivocando en todo” pero que, al mismo tiempo, es responsable de todo, desresponsabilizando así a todos los demás. Los dos postulados contienen, naturalmente, parte de verdad, pero los dos resultan inútiles porque se limitan a alimentar un antiamericanismo ritual y un euroescepticismo igualmente ritual.

Sostener hoy que Europa esta “ausente” es como abatir una puerta abierta. La cuestión es que a las razones tradicionales, estructurales, de la debilidad político-diplomática europea (la ausencia de una política exterior y de seguridad común/las tensiones recurrentes entre los Estados miembros/sus veleidades nacionales nada adormecidas), a todo ello, se añaden en estos momentos algunos relevantes factores coyunturales destinados a durar demasiado: se unen al mismo tiempo los nudos de dos procesos históricos paralelos, la ampliación a 15 nuevos Estados europeos (que nosotros consideramos como la reunificación de nuestro continente dividido por la guerra fría) y la reforma institucional interna.

El resultado es que nuestra comunidad aparece hoy ante el mundo más como una obra abierta (destinada a permanecer abierta por bastante tiempo) que como una entidad político-institucional madura y aprobada, capaz de elaborar y aplicar sopesadas opciones diplomáticas. Digamos la verdad. La Unión Europea, la diplomacia de la cual nunca ha brillado por su rapidez de reflejos, per su incisividad o creatividad, está afectada hoy por una parálisis parcial que puede convertirse -por las razones que he mencionado- en parálisis total.

Este estado de cosas no es ineluctable. Desde hace años muchas voces -entre ellas la nuestra- se han levantado inútilmente afirmando que hacía falta evitar fuera como fuera el poner encima de la mesa simultáneamente el “plato” de la ampliación y el de la reforma de las instituciones. Porque nos parecía evidente el riesgo, puntualmente presentado, de una superposición de plazos excesiva para ser eficazmente gestionada, y en esta superposición se perfila una Europa despeñándose. Los Balcanes son una exclusión perjudicial, así como otros países del Cáucaso o Israel; y nos mantenemos sin reflexionar suficientemente sobre les consecuencias de este “olvido”. Han tenido razón las Casandras.

Naturalmente, el hecho de haber en parte previsto y en parte temido la situación complicada en la que está hoy la Unión Europea no exime a ninguno de nosotros de la obligación de cumplir con lo que le corresponde hasta el final. En primer lugar en el frente comunitario, para que el cruce entre los problemas de la ampliación y los de la reforma institucional no produzca -como efecto colateral- el archivo definitivo de nuestros ideales federalistas, del proceso de unificación política de Europa alrededor de los valores y principios fundadores de nuestra comunidad.

Y tampoco nos exime, en la situación en la que nos encontramos, de nuestro compromiso en convertir a la diplomacia comunitaria en siempre más ética y siempre menos “realista”, enfilada no ya a la defensa de los intereses verdaderos o presuntos de los Estados (como se hacía en el siglo dieciocho) sino a la defensa de nuestros valores y principios: de la legalidad internacional.

También en este caso nos encontramos entre las Casandras. Es un poco nuestro destino como radicales. Al día siguiente del 11 de septiembre estuvimos entre los primeros en sostener -precisamente nosotros que alimentamos en los debates con los Estados Unidos una verdadera amistad política, admiración y solidaridad- que la guerra global contra el terrorismo no podía ser impostada sólo en términos militares y “de seguridad”. Estuvimos entre los primeros en sostener que este enfoque daría a luz nuevas “alianzas de conveniencia” -peligrosas y contra natura- y que de estas alianzas se pasaría a formas de colaboración acrítica entre gobiernos democráticos y tiranías enemigas de la humanidad.

Ante la repetición de esta deriva de la diplomacia occidental se difunde un tercer lugar común, con el que me topo cada día cuando hablo con mis interlocutores habituales, de cualquier parte del mundo, cuando despacho mi correo electrónico. Este tercer lugar común consiste en la proclamación de que “al mundo de hoy le hace falta más democracia”. Sin decir mucho más. Los que estamos reunidos en este Congreso decimos y hacemos más: nos hemos dado el objetivo de ”organizar esta necesidad de democracia” dando vida a nuevas instituciones y nuevos interlocutores, dando vida -en el surco ya abierto por esta “Community of Democracies” nacida en Varsovia y que se reunirá dentro de pocos días en Seúl- a una “Organización Mundial de la Democracia”.

(En su discurso, Emma Bonino introduce aquí cuatro disgresiones alrededor de estos argumentos:
a- Una crítica a la PAC -política agraria comunitaria- de la UE desde los “países vecinos del sur del Mediterráneo, dondo yo vivo”(4).
b- Exposición en la línea de Amartya Sen: para tener desarrollo hace falta libertad, ésta se basa en regulación, que políticamente toma cuerpo en el Estado de Derecho. Recordando que la libertad incluye la faceta económica.
c- La distinción entre la gran mayoría de gobiernos y los que se reunirán en Seúl, recalcando que hay muchas democracias de fachada que son dictaduras y planteando si “caricaturas de la democracia” como Túnez o Pakistán pueden formar parte de la Organización Mundial de la Democracia.
d- El tabú de la soberanía. “Además de los Estados, también los ciudadanos tienen derechos en el Derecho Internacional. Y la soberanía no atribuye a un Estado la autoridad, por ejemplo, de limpiar étnicamente su pueblo”.)

La falta de democracia y de Estado de Derecho en el mundo árabe -y hablo también aquí por experiencia directa, vivida cotidianamente en tanto que paso buena parte de mi tiempo en El Cairo- nos demuestra la relación directa, de causa-efecto, que existe entre el ejercicio (en este caso falta de ejercicio) de los derechos civiles por parte de pueblos enteros y la estabilidad, su desarrollo económico y la seguridad internacional. Porque no hay duda, en mi manera de verlo, que entre los factores que hacen aparentemente “irresoluble” la crisis medioriental -más allá de su núcleo duro, que es el conflicto israelo-palestino- tenemos que incluir la incapacidad de los dirigentes árabes en su conjunto para aportar una contribución positiva, creativa, a la evolución pacífica de la crisis. La solidaridad formal, de fachada, que todos los gobiernos árabes ofrecen al pueblo palestino me parece básicamente instrumento de autolegitimación por parte de los mismos gobiernos respecto a sus respectivas poblaciones. Pero nadie sabe qué es lo que piensan realmente éste o aquel pueblo árabe de la crisis medioriental; ningún parlamento árabe digno de este nombre ha debatido nunca a fondo el conflicto israelo-palestino para poner sobre la mesa los intereses reales de la región, para discutir sobre las ventajas que toda la región podría conseguir con una solución pacífica de esta crisis que contamina les relaciones internacionales a escala global.

(Disgresión citando a Saed Ibrahim acerca de que “una persona no libre es una persona pobre” y el choque de civilización entre países democráticos y no democráticos)

(Utopistas? No siempre.)

Nos persigue, queridos compañeros, la reputación de soñadores y utopistas. No sin alguna razón. Es suficiente, por otra parte, dar un vistazo a esta sala, que ve reunidos militantes radicales provenientes de cada continente, de Cuba al Turkestán, para tener la representación plástica de la última utopía que perseguimos, resumible en el slogan: oprimidos de todo el mundo, uniros!

Somos utopistas -afortunadamente, añadiría- pero tenemos también la costumbre de transformar nuestra responsabilidad militante del “decir” en la responsabilidad del “hacer”: sabemos ofrecer soluciones institucionales en grado de gobernar problemas concretos.

Por y para ello han nacido -y no hace falta contar aquí su historia- instrumentos de trabajo político radical, transnacional, como “Non c’è Pace senza Giustizia”(4), “Nessuno Tocchi Caino”(5), la campaña contra les Mutilaciones Genitales Femeninas...

(Disgresión sobre los derechos de las mujeres y el apoyo a la campaña de algunas mises participantes en el concurso de Miss Mundo 2002 en Nigeria para revertir el boicot que quieren hacer algunos países. Con el objetivo de no perjudicar al nuevo gobierno nigeriano precisamente ahora que empieza a avanzar democráticamente, y que mantiene el número de lapidaciones efectuadas en cero mientras que en Irán ya van por 17.)

Por y para ello nació el movimiento anti-prohibicionista, otro capítulo de nuestro pasado que me ha seguido también en estas semanas en que he estado comprometida en la dirección de la Misión de observación electoral de la Unión Europea en Ecuador.

(Disgresión sobre los peligros para Ecuador -donde ha “votado con los pies” últimamente un 15% de la población-, y toda la región, del Plan Colombia y las dificultades que a veces hay para razonar con los amigos (norte)americanos.)

(Conclusiones.)

Éstas son, queridos amigos, nuestras razones. Que tanta gente nos reconoce fundamentadas. No es nueva una cierta frustración sentida al comparar la modestia de nuestros medios con la abundancia de reconocimientos rendidos a nuestra “lucidez”, “inteligencia”, “lungimiranza”. Si recibimos así tantos reconocimientos, si conseguimos sorprender a tantos observadores, no es a causa de una nuestra poco conocida genialidad sino simplemente porque estamos entre les rarísimas fuerzas políticas que expresan lo que piensan en total libertad, que no tienen intereses de poder por defender, ni tampoco prejuicios o tabús.

Nos queda, entero, el problema de la desproporción entre los objetivos muy ambiciosos que nos proponemos y la limitación de los recursos humanos y financieros de los que disponemos. Tenemos que decidir aquello que podemos llegar a hacer. Tenemos que saber quien financia nuestro sueño transnacional y quien está dispuesto a militar por su realización.

No querría parecer venal, pero este mismo congreso -que ve reunidos tantos delegados, tantos observadores, tantos periodistas- nos ha costado 600.000 euros: el equivalente de un año de autofinanciamiento, en el estado actual de nuestra capacidad.

(Disgresión sobre si hay demasiados italianos en el Partido Radical Transnacional. No: hay pocos; y de no italianos aún peor. Es necesario hacer crecer, estabilizar y reforzar la presencia extraitaliana.)

Para que vivan nuestras ambiciones, compañeros y amigos, son necesarias energías humanas e intelectuales, recursos financieros, un uso de las tecnologías informáticas aún más avanzado del -muy notable- que practicamos.

Los órganos dirigentes que escogeréis deberán ser conscientes de que nosotros, los radicales, somos como los mosquitos: podemos fastidiar y poner a la defensiva incluso a un elefante. Pero como los mosquitos, es suficiente con un golpe de trompa, o de cola, para barrernos, que es nuestro riesgo permanente.

Buen trabajo.
¡Vivan nuestras razones, vivan nuestros ideales y las esperanzas del Partido Radical!


NOTAS:
(1) Se refiere a la conocida toma del teatro y rehenes en Moscú, ocurrida en esas fechas.
(2) La Federación rusa intentó retirar el estatus de ONG consultiva ante la ONU del Partido Radical Transnacional a raíz de la presencia en la sede de Nueva York de una representación del gobierno checheno legitimado en las elecciones del 97. La votación la perdieron por poco, votando en contra de la propuesta los Estados democráticos, y a favor los no democráticos liderados por la Federación rusa y la República Popular china.
(3) Enviado por el partido para ayudar a organizar la sede en Moscú, hoy operativa.
(4) Promotora de la Corte Penal Internacional.
(5) Promotora de la Moratoria Universal sobre la Aplicación de la Pena Capital, en avanzado proceso en la ONU.


(versión en castellano: Rafel Villaró, BarcelonaRadical.net)