peticions paneuropees a cafêbabel

 

ONGs, envia les teves
peticions pan-europees
a cafebabel.com:

 

Després de perfils, babelblogs i babelfòrums, la comunitat Babeliana s´ha enriquit amb un nou instrument: la primera plataforma multilingüe de peticions.

Convidem als projectes socials més dinàmics a posar-se en contacte amb nosaltres tan aviat com puguin per a realitzar una iniciativa de recollida de demandes en la nostra plataforma. És un primer pas cap a una política pública europea.

T´agradaria influir en l´opinió pública transeuropea i que els nostres 400.000 lectores coneguin la teva demanda?

Envia a la coordinadora del projecte, Vanessa Witkowski, un correu amb la teva idea o petició!