SIGNA ara i demana al President del Tribunal de Cuentas que cumpleixi la llei i publiqui immediatament els informes de finançament dels partits polítics de 2007 a 2010

Com s'han finançat els partits polítics des de 2006? Exigeix al Tribunal de Cuentas que cumpleixi la llei i publiqui els informes pendents

L'any 2006, el Banc de Santander i la BBK van perdonar al PSOE un deute de 30 milions d'euros. Aquest tipus de pràctiques són habituals. Els partits polítics demanen prestats milions d'euros i els bancs no renuncien a cobrar-los, però tampoc exigeixen el pagament: els interessos creixen però s'ignoren durant anys, fins que arriba un moment en què aquests deutes es “renegocien” i es perdonen total o parcialment, esborrant-les discretament sense que ningú faci soroll.

Signa ara i demana-li al President del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, que cumpleixi la llei i publiqui immediatament els informes de finançament dels partits polítics de 2007 a 2010 >>  

Durant el mateix any 2006 els partits polítics van rebre 10,6 milions d'euros en donacions privades, de les quals el 90% van ser “anònimes”. El PP va ser el partit que més donacions "anònimes" va rebre: 3,1 milions d'euros, enfront dels 558.000 del PSOE. Els gairebé 6 milions restants els hi van repartir principalment entre el PNB i els dos socis de Convergència i Unió. Però des de 2006 no han tornat a publicar-se dades.

El finançament dels partits polítics a Espanya sempre ha estat opaca. Els partits esperen que ningú demani explicacions sobre els seus diners. I el que ha de demanar aquestes explicacions és el Tribunal de Comptes. Desgraciadament, aquest Tribunal porta anys sense publicar els informes sobre el finançament dels partits, incomplint sistemàticament la llei que l'obliga a això.

Demana-li al Tribunal de Cuentas que publiqui ja aquests informes >>

La Llei de Finançament de Partits Polítics de l'any 2007 va disposar que els partits han de presentar els seus comptes anuals abans del 30 de juny de l'any següent, i dóna un termini d'altres 6 mesos al Tribunal de Comptes per emetre un informe sobre el finançament de cada partit. Però això no està passant. Sorprenentment, i incomplint la llei, l'últim informe presentat pel Tribunal correspon a l'exercici 2006 i va ser publicat l'any... 2010. Fins i tot el Consell d'Europa ha denunciat la situació en un informe de 2011. I no passa res.

I no passa res perquè els components del Tribunal de Comptes són triats pels propis partits polítics i la majoria d'ells són ex-ministres, ex-parlamentaris o propers a un dels partits majoritaris. Aquest cercle d'interessos afavoreix la impunitat, l'opacitat i la falta de control sobre els partits polítics. Només si ens unim per denunciar aquesta situació i augmentem la pressió pública podrem llançar llum sobre aquest fosc tema i canviar les coses d'una vegada per sempre.

A causa d'aquest retard, àdhuc no sabem si els partits que es van presentar a les últimes eleccions generals van complir la llei. Han acceptat donanciones il·legals, els han "perdonat" deutes els bancs, han superat els límits establerts per a les donacions privades?

Com a ciutadans, tenim dret a conèixer el finançament dels partits polítics i els seus vincles amb empreses i bancs. El Tribunal de Comptes té l'obligació legal de publicar aquests informes. Aquesta transparència és una de les garanties d'una democràcia en bon estat. El Tribunal de Comptes no pot seguir fent cas omís a la llei i ha de publicar aquests informes immediatament.

Signa i comparteix aquesta petició per exigir a Manuel Núñez, President del Tribunal de Comptes, que compleixi la llei i publiqui immediatament els informes de finançament dels partits polítics de 2007, 2008, 2009 i 2010.

Al signar la petició estaras enviant aquesta carta

Destinatario: Manuel Núñez Pérez, Presidente del Pleno del Tribunal de Cuentas

Estimado Sr. Núñez:

Como usted bien sabe, la Ley de Financiación de Partidos Políticos del año 2007 dispone que los partidos deben presentar sus cuentas anuales antes del 30 de junio del año siguiente, y da un plazo de otros 6 meses al Tribunal de Cuentas para emitir un informe sobre la financiación de cada partido.

Sorprendentemente, el último informe presentado por el Tribunal corresponde al ejercicio 2006 y fue publicado en el año 2010.

Como ciudadanos, tenemos derecho a conocer la financiación de los partidos políticos y sus vínculos con empresas y bancos. Y el Tribunal de Cuentas tiene la obligación legal de publicar esos informes. Esta transparencia es una de las garantías de una democracia en buen estado. El Tribunal de Cuentas no puede seguir haciendo caso omiso a sus obligaciones legales.

Por eso le exijo que el Tribunal de Cuentas publique de forma inmediata los informes sobre la financiación de cada partido correspondientes a 2007, 2008, 2009 y 2010, que por ley ya deberían ser de dominio público.

Atentamente,