donacions

 

DE GENEROSITAT

Aquesta web és oberta i gratuïta. Ni té ni vol subvencions ni comercialitza res. Només accepta donacions personals individuals. Com a única recompensa, l’agraïment i l'encàrrec de fer arribar la referència de Barcelona Radical i els seus butlletins a aquells amics, coneguts, veïns i saludats que creguis que -diletants apassionats- els pot interessar. Mèrci.

Ja ens agradaria disposar de diners per crear un àgora tertuliar de debat polític.
O una fundació que aparaigüès incidència per excel·lència.
Però les factures de manteniment ens arriben regularment, i la capacitat de despesa dels autors és limitada. Tota aportació es dedica a manteniment, millores i nous serveis, des de suport tècnic regular fins a subscripcions a butlletins d'alt nivell, font d'informació estratègica si es vol oferir un diferencial de qualitat.

Activitat llibertària distingínt fama de prestigi, ànsia d'anhel, opinió de criteri, ...més enllà de la riquesa de les nacions per retrobar la teoria dels sentiments morals.

DE RESPONSABILITAT

el 4 de desembre del 2002 es distribuïa el primer butlletí de BarcelonaRadical.net, web creada en suport dels radicals italians d’en Marco Pannella i n’Emma Bonino: rebels, transnacionals, gandhians, anglosaxòfils, ...amb el Tribunal Penal Internacional o el divorci a Itàlia com a exemples d'èxit d'una manera -i aquí rau la cosa- de fer política.

Una dècada després, arrencava el prussès, carrusel de gestes mítiques i magnífics ridículs, on la catalanitat ha (de)mostrat tres coses bàsiques:
1.- si desitjes molt una cosa, ho has de fer molt fort, molt fort, i la tindràs;
2.- si tens raó, se't rendeixen;
3.- al bar, demanes patates braves ...que no piquin.

El prussès ha (de)mostrat una fonda incultura política, producte lògic d'un background secular on només hi han cabut les dues òsties: les que serveix el cura i les que serveix el sabre dels militars. I d'aquest passat vivenciat només s'en treu obediència espiritual i sotmetiment personal.
Davant aquest estat de retrocultura política, Barcelona Radical procura col·laborar en el desenvolupament d'una cultura política crítica fonamentada en els drets, el Dret, la democràcia i les llibertats.

22 anys després, amb la primavera de 2024, aquesta web endreça una notable quantitat de material acumulat, satel·litza facebooks i youtube, reforma la presentació en portada i redissenya els tres -3- butlletins setmanals gratuïts, dedicats a la llibertat política, a la geopolítica i a la bibliografia política.

DE FALSABILITAT

En aquest finisterre sudoccidental europeu, la Il·lustració escocesa du un retard de 3 segles. I la Gloriosa, mig més.
I és que a Europa tenen dues cultures polítiques modernes, la Gloriosa i la Francesa, i mentre la una admet el lliberticidi instrumental, l'altra posa la responsabilitat de cadascú en l'eix de la política.
No, Espanya no és Àfrica, però Europa comença als Pirineus.
I amb aquest bagatge, la Transició no podia més que esdevenir Transacció.
I amb aquest bagatge, la política de la Meseta no podia ser més que incultura en forma d'esperpent carpetovetònic.
I amb aquest bagatge, la llibertat no és més que la força necessària per a imposar-la.

NB: La Biblioteca Nacional (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), separa en llur catalogació el català, el valencià i el mallorquí. La del Congrés de Washington, no. (lavanguardia, 1/XII/02)

DE LLIBERTAT

si et sembla interessant i convenient aquesta web
i pots i vols col·laborar a cobrir despeses,
t’agrairem molt qualsevol > DONACIÓ <