discriminació als filòlegs de català del País Valencià

  • Critiquen que es pugui accedir a la borsa de treball per sorteig i a partir de 207 titulacions diferents, moltes sense relació amb la llengua

Graduats en l’especialitat de filologia catalana del País Valencià denuncien la discriminació que sofreixen per a accedir a la borsa d’educació secundària. El Col·lectiu de Graduats i Estudiants de Filologia Catalana (CGEFC) critica que s’hi pugui accedir per sorteig i des de 207 titulacions diferents, moltes no lingüístiques. Un mètode que, a la pràctica, deixa desemparats els filòlegs de català, perquè no els dóna cap mena de preferència respecte de la resta de candidats.

És a dir, hi ha uns quants graus i llicenciatures que, tot i ser aliens als estudis de filologia, donen accés equitatiu a la plaça de professor de llengua i literatura als instituts. L’únic requisit és disposar del títol C2. Així, un graduat en geografia i història té les mateixes possibilitats d’obtenir la plaça que un graduat en filologia catalana. Sandra Montserrat, filòloga i professora de la Universitat d’Alacant (UA), diu que no té sentit que el C2 equivalgui a tot un grau en filologia catalana.

Per accedir a la borsa d’educació, només hi ha tres vies: mitjançant oposicions, per les places de difícil cobertura o per l’obertura d’una borsa extraordinària. Ara mateix, la primera opció està descartada perquè encara no s’han convocat noves oposicions; i és en la segona opció on rau el problema: si les places de professor de secundària que no s’emplenen, s’obren a qualsevol persona inscrita a la borsa i es decideix per sorteig.

Aquesta situació va sorgir en plena crisi del coronavirus, quan es van haver d’incorporar més professors per desdoblar grups, i es va crear aquesta bossa extraordinària de treball. Però a l’hora d’escollir les places, no es fa cap mena de selecció que premiï els qui tenen l’especialitat en filologia catalana. “L’ideal seria fer servir un algorisme que donés preferència als graduats en filologia catalana, i, si encara sobrassen places, aplicar el sorteig a la resta de candidats”, detalla Ruben Navas, membre del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV).

Per ara, no hi ha oposicions i la bossa general no és oberta. “Se suposava que era una solució conjuntural, però ara s’ha convertit en l’única manera de treballar”, lamenta Montserrat, que assegura que una de les principals motivacions dels titulats en aquest grau és poder exercir de docents.

Navas assegura que aquesta discriminació no passa amb els graduats en filologia castellana o anglesa. En aquests casos, l’accés a les places de professor és molt més restringit i no s’obre la borsa a altres modalitats que no pertanyen al món lingüístic, com ara filosofia o música. “El requisit d’haver cursat assignatures de literatura sí que s’especifica, per exemple, en la llista de llengua i literatura castellana”, expliquen fonts de CGEFC.

D’altra banda, els afectats per aquesta situació es queixen d’intrusisme laboral i argumenten que l’empitjorament de la qualitat en l’ensenyament perjudicarà els estudiants: “Que l’alumnat tinga docents que no estan especialitzats en llengua i literatura repercuteix, en conseqüència, en els seus drets i en la qualitat educativa que reben per part del sistema públic”, avisa el col·lectiu d’estudiants.