Audiencia Nacional, alta judicatura franquista

L'1 de març de 1940 es va dictar a Espanya la Llei per a la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme. Per a executar-la es va fundar el Tribunal Especial de Repressió de la Maçoneria i del Comunisme. Entre 1940 i 1964 va conduir més de 60.000 processos. El Tribunal fou suprimit el 8 de febrer de 1964, i gran part de les seves funcions es van transferir al Tribunal d'Ordre Públic creat el 2 de desembre de 1963. Conegut com a TOP, fou una instància judicial especial existent en la fase final del franquisme. La seva missió va ser la repressió de les conductes que sota aquest règim dictatorial eren considerades delictes polítics i garantir l'estabilitat del règim franquista ...es va fundar el 4 de gener de 1977, data en què es publicaren tres decrets llei on respectivament es dissolia el Tribunal d'Ordre Públic, es creava l'Audiència Nacional, i es traspassaven les competències d'un a l'altra ...En concret, s'ocupa dels delictes de major gravetat i rellevància social ...

Fonsi Loaiza on X: