drets lingüístics, contraatac de l’ACPV

ACPV demana al defensor del poble espanyol que porti la reforma de la llei de plurilingüisme al TC

  • Denuncia discriminació lingüística i vulneració de drets amb la suspensió de la normativa

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha presentat una instància al Defensor del Poble espanyol perquè presenti un recurs d’inconstitucionalitat d contra l’article 108 de la Llei 7/2023, de 26 de desembre. L’entitat denuncia que aquesta llei, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat Valenciana, ha generat controvèrsia per la suspensió de determinats articles de la Llei de Plurilingüisme de 2018 en àmbits amb predomini del castellà.

Segons l’ACPV, l’article 108 introdueix una suspensió de vigència asimètrica, creant un règim jurídic territorialment diferenciat en matèria educativa dins el mateix País Valencià. “Això s’argumenta com una violació del principi de territorialitat única, establert a l’Estatut d’Autonomia”, explica l’entitat.

L’entitat també destaca que genera una discriminació clara en l’àmbit de l’educació, atorgant drets i obligacions diferents de la ciutadania en funció de la llengua oficial del seu municipi de residència. “Això contradiu l’article 14 de la Constitució espanyola, que proclama la igualtat de tots els ciutadans davant la llei”, recorda l’ACPV. També es queixa que l’article protegeix i fomenta més el castellà que el català i que, per tant, viola l’estatut d’autonomia. Aquesta disposició, segons l’entitat, posa entrebancs al coneixement i promoció del català, contravenint les obligacions de l’administració pública de promoure les llengües cooficials.

L’entitat sol·licita al Defensor del Poble espanyol que interposi un recurs d’inconstitucionalitat, argumentant infraccions de l’ordenament jurídic i la vulneració de drets lingüístics. Amb aquesta acció, ACPV cerca de protegir els drets educatius i lingüístics de la ciutadania valenciana i garantir la igualtat i el respecte a la diversitat cultural. 

L’entitat també ha creat un correu electrònic destinat a rebre queixes i propostes de la comunitat educativa a través docentsperlallengua@acpv.cat. L’organització espera que sigui un espai de recull de tots els incompliments legals i vulneració de drets que sofreixen els catalanoparlants.