(edit) el poder, és el poder!

 

Manca finor.

I intel·ligència.

No pas per tenir-la te la donen, la raó.

Ni per que te la donin, t'ha de servir de res.La història -política- d'aquest país és la d'un secular i inamovible diktat religiósmilitar. I, per tant, la cultura -política- d'aquest país no ha pogut, no pot, no ésser religiosamilitar.

No hi ha, doncs, democràcia ni llibertats a recuperar (no es pot recuperar el que mai hagué) sinó a exercir.

El relat de la Transició tapa una Transacció, prou tutel·lada exteriorment, que elimina sectors obsolets del règim, incorporant-ne de democràticament homologables a estricta condició de garantir la Continuïtat Successòria (Ley Fundamental de Sucesión a la Jefatura del Estado) del règim.

La Constitució del 78 fou votada massivament a Catalunya. I boicotejada pel futur PP.Manca finor.

I intel·ligència.

I voluntat de poder.