Avinyó (Principat pontifici d’Avinyó), finals de 1384. Fa 639 anys. El cavaller hospitaler Johan Ferrández d’Heredia creava un scriptorium (un estudi de producció i traducció literària, i de reproducció de textos i llibres) exclusivament en llengua aragonesa. La iniciativa de Ferrández posa en relleu dos elements fonamentals per a entendre què va ser i què va significar la llengua aragonesa durant l’edat mitjana. La producció de l'scriptorium d’Avinyó revela que l’aragonès (la llengua materna de Ferrández, nascut a Munébrega, a la Comunidad de Aldeas de Calatayud) tenia un abast territorial molt superior a l’actual i era el sistema lingüístic de la majoria de la societat aragonesa de l’època, i que era una llengua de cultura i de cancelleria al mateix nivell que el català, l’occità, el francès o el castellà.