qui? què? com? som?

 

Qui? Destinador i Destinatari són instàncies actancials,
caracteritzades per una relació de presuposició unilateral
entre el Destinador, terme presuposat, i el Destinatari, terme presuponent,
que torna asimètrica la comunicació entre ells.

Què? Consciència. D’Individu.
Personal. Única. Intransferible.
Identificació per repetició de la diferència.
Diferent identitat
d’idéntica diferència.

Com? Arqueologia del saber,
genealogia del poder.
Voluntat de saber, de voler, de poder. 
Els cínics, els de veritat, els originals.
Bondat, honestedat, llibertat.

Som?
Siguts!
Del To Be Is To Do
al Do Be Do Be Do,
a Kronborg encara riuen.