de *català* a *llengua aragonesa d’ús predominant a l’àrea oriental*

L’aragonès i el català ja no formen part de les llengües d’Aragó. La consellera d’Educació i Cultura del Govern aragonès, Dolores Serrat, va presentar ahir l’esborrany de l’avantprojecte de la nova llei de llengües pròpies d’Aragó, en el qual desapareixen els termes d’aragonès i de català per referir-se a les llengües no castellanes de la comunitat.

En l’articulat de la nova llei, que substituirà l’aprovada a les acaballes de l’anterior legislatura, les diferents modalitats de l’aragonès i el català passen a dir-se “llengües aragoneses d’ús predominant en les àrees septentrional i oriental”. La delimitació de les zones d’ús predominant d’aquestes llengües no la faran els experts del Consell Superior de les Llengües, que ara desapareix, sinó els municipis.
Les actuals acadèmies de les llengües catalana i aragonesa que preveia l’anterior llei seran substituïdes per una sola Acadèmia Aragonesa de la Llengua, que tindrà les competències tècniques de normativitzar les llengües i modalitats lingüístiques septentrionals i orientals, malgrat estar composta per cinc membres nomenats pel Govern i cinc més per les Corts d’Aragó, mentre que desapareixen els membres proposats per la Universitat de Saragossa.

19-VI-12, M. Sasot, lavanguardia