arxiu cronològic general IV/IV

el règim polític habitual
dels Estats
és el de
legal il·legitimitat
16-7-23

 

quan el Dret
es sotmet a la Llei ...
16-7-23

 

medita ...
o prega!
8-8-23

 

La 1a Gran Guerra fou entre el Déu i la Persona.

La 2a, enfrontà oració amb reflexió.

La 3a, m'és, encara, inimaginable,
però l'herència en serà
la definitiva i universal escissió
entre Creador i Creació.

Mediteu-ho.
O pregueu!

17-8-23

 

Viure al país
on el destí
és la llibertat.
31-8-23

 

El poder, pot.
La servitud, no.
6-10-23

 

amb la paperera plena d’esborranys,
recerca perduda
de mots capaços de dir quelcom
que suri per sobre de les notícies, de la notícia,
prenem el refugi de la repetició, d’allò que ja fou dit,
a l’espera del tornar-nos-ho a dir
en aquest jardinet
on esdevenint companyia, s’esvaeix la notícia
21-10-23

 

La tolerància pot ser un mal menor que minimitza el xoc, però al preu d’impossibilitar el respecte.
24-11-23

 

la sobirania no tracta
de QUI n'és el dipositari
sinó de QUÈ justifica el Poder
25-11-23

 

"...la noció de sobirania, la idea de que existeix
una autoritat política final i absoluta a la comunidad." (Artur Juncosa, p. 376)

"...la sobirania compartida
és una contradictio in terminis..." (Artur Juncosa, p. 381)

 

el mateix
no és l'igual
21-12-23

 

El Poder és impune.
No pas immune.
23-I-24

 

La llibertat és passar d'objecte a subjecte.
29-I-24