Rússia, o de l’urani enriquit del planeta

Rusia, o el uranio enriquecido del mundo

..."Rosatom extreu més d'un terç  de l'urani del planeta (només en 6% a la mateixa Rússia) i enriqueix prop de la meitat del que consumeixen les centrals de tot el món. ...Les centrals nuclears dels EUA importen de Rússia el 14% del seu urani, però, a més a més, un 35% procedeix del Kazakhstan, on Rosatom participa tamé en l'extracció de tres  quartes part el tonatge ...Només Finlàndia, que sembla que arrossega una maledicció pel que fa a reactors nuclears, s'ha atrevit a plantar-se. No acabarà la central de Fennovoima i ara s'enfronta a una reclamació de tres mil milions d'euros d'indemnització per part de Rosatom." ...

30-VIII-22, lavanguardia

Rússia ha construït el primer trencagel nuclear. I la primera central nuclear flotant, i automòvil.
Mentrestant, al Sahel, important abastidor d'urani de França, les seves tropes han d'abandonar Mali on arriven tropes -russes- Wagner ...

Sancionar a la rusa Rosatom no es una tarea fácil para la Casa Blanca

Nuclear Energy Agency (NEA) - FNPP-Rosatom   Rosatom to manage NSR | News | Heavy Lift & Project Forwarding International