*Cobardones*, Rafa Villaró

"... Quan la urgència de la desaparició sigui prou forta per esberlar la covardia i fer evident que, en la nostra posició, eludir els sacrificis no és una opció, aquests sacrificis ja no serviran de res ...", diu (1) na Montserrat Dameson (2).

O és que una dècada de dir-se gandhià fou prou, i massa, per a ser-ho?

quin fou, és, el sentit polític d'acceptar els indults?

Muerte de Mahatma Gandhi: a 74 años del asesinato de “la gran alma” - AS  México


Cal, gandhians, demanar-li opinió a n'en Ramin Jahanbegloo (3), qui, al principi del prussès, ja hi va dir la seva (4) (5). I hem de suposar, la més homologablement gandhiana (6).
El Mahatma llençava les seves tropes noviolentes especialitzades (gràcies a un estricte entrenament, físic i emocional), confiant en la seva disciplina de superior exigència, descoratjant l'oposició repressiva institucional al forçar, per exemple, el sistema  carcel·lari de la Joia de la Corona a col·lapsar per excés de presoners.

què és suposable que hagués fet en Gandhi?


Descolonização Afro-asiática

Sí, és cert, si el Mahatma -de fet, un advocat londinenc- s'hagués enfrontat no pas a Britannia sinó a Xina, Bielorrússia o Espanya, probablement ningú sabríem qui fou.
I no, no és el mateix un curset súper3 de noviolència gandhiana, amb "pràctiques" sens adversari, a fer-ne un amb els, ja clàssics, activistes d'Otpor (7).

Plany per la mort d'una República que no fou,
per la manca de classe (!?) política (!!??) pròpia,
per la manca de cultura (!?) política (!!??) pròpia,
per la manca, política, personal, de llibertat ...
pobre, bruta, trista, ...dissortada ...LLIBERTAT

qui es fa responsable polític d'haver acceptat els indults?

indults: Totes les notícies i la última hora


(1) què cony hi foten, a l'encapçalament de les "notícies", les fotografies "de carnet" -de carnet!!- dels seus redactors?
(2) "Cobardones", al nacional.cat, 3-VI-22.
(3) https://ca.wikipedia.org/wiki/Ramin_Jahanbegloo
(4) http://www.barcelonaradical.net/info/11138/el-swaraj-de-catalunya-ramin-jahanbegloo
(5) http://www.barcelonaradical.net/info/11597/les-antigones-de-catalunya-ramin-jahanbegloo
(6) http://www.barcelonaradical.net/info/11543/mahatma-gandhi-i-lesperit-de-la-veritat-ramin-jahanbegloo
(7) https://en.wikipedia.org/wiki/Otpor

oh Francesc Macià, oh Frederica Montseny, ...oh Ramon Trias Fargas, oh Pere Esteve, oh Pasqual Maragall, ...oh Jordi Graupera, oh Montserrat Nebrera, oh Lluís Llach, oh Carles Puigdemont, oh Albano Dante, oh Joan Rigol, oh Clara Ponsatí, oh Antón Costas, oh Carles Comín, oh Josep-Lluís Alay, ...