"La no majoria del 52%", Agustí Colomines

... ¿com es pot defensar la immersió lingüística, que està tocada de mort des del 2010, sense unitat entre la majoria del 52%? El cinisme i la hipocresia d'aquesta majoria impedeix avançar, com la rivalitat entre els partits, combinada amb la repressió, va malmetre l’esforç de deu anys de lluita. ...
31-V-22, elnacional.cat