UE: una sola veu militar

A Líbia han fallat una altra vegada els postulats d´una defensa europea i l´OTAN, renquejant, ha hagut d´entrar en combat. No hi ha defensa europea sense el paraïgües d´EE.UU. El 1954, l´Assemblea Francesa -amb els vots gaullistes i comunistes- liquidà el projecte de Comunitat de Defensa Europea. Vella història que dugué a la integració atlàntica de l´Alemanya Occidental. 7-IX-11, V. Puig, lavanguardia