elecció directa paneuropea del President de la Unió

- per a acabar amb el nanisme polític europeu

- per a acabar amb l'esquerda entre la ciutadania (estatal) i la governança de la Unió Europea

- ... (afegeix-hi raons -envia-les a info@barcelonaradical.net-)