Alta Judicatura: cap Transacció per a cap Transició

Revolta al Poder Judicial: 8 vocals forcen un ple per rebutjar-ne la reforma

Lluís Bou
Foto: EFE
Barcelona. Dilluns, 26 d'abril de 2021. elnacional.cat

Carlos Lesmes CGPJ EFE

Revolta al Poder Judicial espanyol, en un enfrontament descarnat dels representats nomenats pel PP contra els del PSOE i el govern espanyol. Vuit vocals del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) han sol·licitat formalment aquest dilluns la celebració d'un ple extraordinari que se celebrarà dimecres a partir de les 19.00 hores, per fixar una resposta d'aquest organisme contra la seva reforma. Els promotors del ple consideren que li volen restar atribucions, entre elles la de fer nomenaments a la cúpula judicial. Demanen que s'acudeixi al Tribunal Constitucional i que s'informi de la situació a la Comissió Europea, per quan prepari el seu informe anual sobre l'estat de dret a la Unió.

La proposta supera el mínim de cinc vocals que assenyala la llei per forçar un ple i la signen Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballester, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Noya, Nuria Díaz i Maria Ángeles Carmona, tots ells designats a proposta de PP.

En concret, sol·liciten que el ple debati la possibilitat de plantejar davant del Tribunal Constitucional un conflicte d'atribucions amb requeriment previ a les Corts Generals, així com una petició al defensor del poble perquè interposi recurs d'inconstitucionalitat contra la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), que va ser instada per PSOE i Podemos.

En l'escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, també es demana que el ple debati una contestació a les preguntes que va formular al CGPJ la Comissió Europea en el marc de la preparació del seu informe sobre l'estat de dret del 2021.

PP i Vox, al TC

La setmana passada no s'aventurava un suport massiu dins de l'òrgan de govern dels jutges a la proposta plantejada en el ple ordinari sobre la possibilitat d'acudir al Constitucional, atesa la dificultat que aquest pugui prosperar per la jurisprudència existent.

No obstant això, l'assumpte ja està de fet sobre la taula en el tribunal de garanties, per iniciativa de partits polítics a l'oposició com Vox, que va recórrer el text del PSOE i Podemos la passada setmana. El PP, per la seva banda, va recórrer el passat mes de gener la tramitació 'exprés' de la reforma.

Pel que fa al conflicte d'atribucions, es tracta d'una iniciativa molt poc habitual que s'interposa quan un òrgan constitucional, com és el CGPJ, considera que un altre dels òrgans de l'Estat assumeix atribucions que no li corresponen, i ha comunicat abans a l'"òrgan invasor" —en aquest cas al Congrés dels Diputats— dins el mes següent en què ha arribat al seu coneixement l'actuació indeguda, demanant que aquesta es revoqui.

Si l'òrgan al qual es dirigeix ​​la sol·licitud afirma que actua en l'exercici de les seves atribucions, o si en el termini d'un mes des de la recepció de la notificació no rectifiqués en el sentit sol·licitat, l'òrgan que estimi indegudament assumides les seves atribucions pot plantejar un conflicte davant del Tribunal Constitucional, especificant els preceptes que considera vulnerats i formulant les al·legacions que estimi oportunes.

Advertisement

El tràmit d'aquest assumpte preveu concedir el termini d'un mes a l'altra part perquè pugui personar-se en el procediment i formular al·legacions i, finalment, la sentència que resol el conflicte determinarà a quin òrgan corresponen les atribucions constitucionals controvertides i declarar nuls els actes executats indegudament.

Comunicació a la UE

El que pot concitar més suports és la remissió de l'informe a Europa, ja que el possible contingut ja va ser encarregat dijous passat a la vocal Nuria Díaz Abad, que és una de les signants de la convocatòria de ple.

Es tractaria d'una comunicació a la Comissió Europea en el marc de la preparació de l'informe sobre l'Estat de Dret 2021, on es podria incloure la postura del CGPJ espanyol sobre la seva reforma. Aquest text inicialment estava previst que es portés a la comissió permanent i posteriorment a un ple, encara que sembla que la discussió sobre el seu contingut es produirà dimecres vinent.