Europa sanciona Espanya per irregularitats en contractes de l’AVE

El Nacional
Foto: Pxhere
Actualitzat Dimarts, 15 de desembre de 2020.

Adif tren (Pxhere)

La Comissió Europea sancionarà Espanya en detectar irregularitats en els mètodes de contractació d'Adif en projectes per a trens d'alta velocitat cofinançats amb fons europeus. Brussel·les ha realitzat una auditoria i, segons ha avançat El Mundo, s'han detectat processos fraudulents en els projectes de les línies d'alta velocitat dels trams Valladolid - Burgos i Antequera - Granada. Per això, se sancionarà l'Estat amb el 5%, 10% i 25% dels fons rebuts.

Segons es detalla a l'informe final de l'auditoria d'Europa i explica el rotatiu, s'incompleixen diversos articles de la Directiva 2004/17/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre la coordinació dels procediments d'adjudicació de contractes, pel que Brussel·les considera que "pot haver creat obstacles injustificats per obtenir-los" i, per tant, "pot haver donat lloc a una limitació de la competència".

Les irregularitats

La Comissió Europea conclou que ambdós projectes no van publicar els criteris de selecció a l'anunci de contracte, que no es van utilitzar certificats d'inspecció de producció en fàbrica oficials —fet que no garanteix que la contractació pública romangui oberta a la competència— i, a més, no es va limitar la subcontractació, quan s'hauria de limitar al 50% o 60% del valor del contracte.

Per tot això, Brussel·les considera que no hi havia una lliure competència i assegura que l'informe d'avaluació d'Adif "no és transparent ni prou detallat", ja que no demostra amb claredat com es van atribuir els punts a cada una de les vuit ofertes que es van presentar per a un contracte.

Ave foto recurs ACN

Foto: Un tren d'alta velocitat / ACN

La versió d'Adif

D'altra banda, segons El Mundo, Adif ha assegurat que el procediment d'auditoria "no ha acabat" i es compromet a realitzar les "correccions financeres oportunes", que al seu entendre "no tenen per què implicar una reducció dels ajuts concedits".

Aquests projectes finançats per Europa se sotmeten a auditories periòdiques de la Direcció General de Política Regional i Urbana sobre projectes promoguts amb càrrec als fons FEDER 2014-2020.