"proposta Duff" de llistes transnacionals en eleccions europees