sòlid lideratge espanyol en frau fiscal

El cost del frau fiscal a Espanya ascendeix a uns 70.000 milions d'euros a l'any, al voltant del 23% del PIB, la qual cosa equival al pressupost total del sistema sanitari espanyol, segons l'anàlisi realitzada sobre el frau per la consultora i2 Integrity (www.i2integrity.es).

De fet, l'informe afirma que solament les quotes d'IVA deixades d'ingressar en l'últim any podrien apropar-se als 18.000 milions d'euros, quantitat superior a la suma de la despesa sanitària anual de Madrid i Catalunya juntes.

Segons l'estudi, els fraus "preferits" són evitar l'IVA, crear factures per falses vendes, contractar en "negre", cobrar subvencions indegudes, no prestar els serveis contractats, forjar insolvències, realitzar operacions internacionals fraudulentes, ocultar capitals i crear empreses "tapadora".

En aquest context, assegura que cal prendre iniciatives anticorrupció com les quals recomana el Pacte Mundial de Nacions Unides (PACI), del que i2 integrity international forma part.

En concret, aposta per lluitar internament amb programes dins de les empreses i externament amb informes en els quals se citin exemples i casos pràctics sobre les experiències i bones pràctiques. Així mateix, ressalta la importància de fer front al frau col·lectivament perquè es converteixi en una batalla de la societat en el seu conjunt.

"La corrupció no s'evita amb decrets, es batalla contra ella si la societat vol extingir-la. En cas contrari, regna sense escrúpols", explica la directora general d'i2 Integrity, Gertrudis Alarcón.

A més, l'estudi ressalta altres dades com un informe dels tècnics d'Hisenda que posa de manifest que les grans fortunes i les grans empreses van evadir a Hisenda 42.711 milions d'euros en 2010, un 71% del total del frau a Espanya.

De la mateixa forma, recorda que a Europa es perden cada any 120.000 milions en corrupció, que els delictes econòmics afecten al 34% de les empreses al món i que gairebé la meitat de les empreses espanyoles reconeixen haver estat víctimes d'algun tipus de frau.

12-I-12, ep