xantatge nacionaldiplomàtic espanyol, via Gibraltar, a l’impasse del Brexit

Gibraltar National DayAbandonar la Unió Europea té un preu. És el que està descobrint el Regne Unit en molts terrenys, també en el tracte a Gibraltar. Amb
els britànics sortint, Espanya ho té més fàcil per aconseguir el suport dels seus socis per defensar les seves tesis respecte al Penyal. Ahir es va posar de manifest quan els ambaixadors de la UE van aprovar un document en el qual defineixen Gibraltar com a “colònia britànica”.

Es tracta de la proposta en què els 27 ofereixen als britànics que, després del Brexit, puguin viatjar a la Unió Europea sense visat per a períodes curts, inferiors a 90 dies. Oferiment condicionat a què ­Londres concedeixi la mateixa exempció als ciutadans comunitaris. En el fons del tema no hi ha discrepàncies, i el debat està encar­rilat, però va ser el moment que la delegació espanyola va aprofitar per treure avantatge i imposar una definició explícita de Gibraltar com a colònia.

En concret, s’indica que “Gibraltar és una colònia de la Corona Britànica. Hi ha una controvèrsia entre Espanya i el Regne Unit respecte a la sobirania sobre Gibraltar, un territori per al qual ha de trobar-se una solució d’acord amb les resolucions i decisions rellevants de l’Assemblea General de Nacions Unides”. Que aquest paràgraf no figuri en el text com a tal, si no en una ­nota a peu de pàgina, no va calmar les ires britàniques. “És comple­tament inacceptable descriure ­Gibraltar d’aquesta forma –va dir un portaveu de la primera ministra britànica, Theresa May–. Gibraltar forma part plena de la família britànica i això no canviarà pel fet de la nostra sortida de la UE”.

 Gibraltar forma part del Regne Units des de fa més de tres segles (Reuters)

Protestes del portaveu després que el seu ambaixador a la UE no pogués oposar-se al text perquè concerneix a la reglamentació Schengen, en la qual el Regne Unit no participa.

També el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, va arremetre contra la definició de co­lònia, un llenguatge que “genera més conflicte en lloc de propiciar més cooperació”. També va dir que continuaran acollint els 10.000 espanyols que treballen a Gibraltar “perquè no tenen feina a Espanya” i que no consentiran que “se’ns obligui a acceptar la sobirania espanyola”.

Però la validesa de l’expressió està ben avalada. Una sentència del Tribunal de Justícia de la UE, del 2017, en un assumpte referit a la ­regulació del joc al Penyal, es­tableix que “en relació amb la llei internacional, Gibraltar està classificat com un territori no autònom en el sentit de l’article 73 de la Carta de Nacions Unides”. Per tant, hi ha aval en la mateixa legislació europea per a aquesta denominació, una altra cosa és que fins ara no s’utilitzés.

En qüestions pràctiques, aquesta qualificació no canvia res, l’exempció de visat també s’apli­carà als ciutadans de Gibraltar. Però es demostra que els intents del Regne Unit de renegociar el Brexit poden provocar que alguns dels 27 aprofitin per posar sobre la taula les seves reivindicacions. És el cas espanyol que, amb aquesta situació, es treu en part l’espina que li va suposar un punt de l’acord de Re­tirada que va considerar que no li donava garantia sobre l’estatus del Penyal. Per corregir-lo, Pedro Sánchez va haver d’amenaçar de vetar la cimera del Brexit.

, Bruselas. Corresponsal

02/02/2019 - lavanguardia

EU angers UK by calling Gibraltar a ‘colony of the British Crown’

The European Union has angered the UK by describing Gibraltar as a “colony of the British crown” whose sovereignty is disputed by Spain.

In a proposed regulation that could see Britons granted visa-free access to the EU even in the case of a no-deal Brexit, the bloc made a distinction between those living in the UK and those who are citizens of Gibraltar — a British overseas territory in southern Spain.

“Gibraltar is a colony of the British Crown. There is a controversy between Spain and the United Kingdom concerning the sovereignty over Gibraltar, a territory for which a solution has to be reached in light of the relevant resolutions and decisions of the General Assembly of the United Nations,” the EU document says.

READ MORE: EU announces visa-free travel for UK citizens — even with no deal

A spokesman for British Prime Minister Theresa May said it was “unacceptable” to describe Gibraltar as a crown colony.

A UK government spokesperson said Gibraltar "is not a colony and it is completely inappropriate to describe in this way."

“Gibraltar is a full part of the UK family and has a mature and modern constitutional relationship with the UK. This will not change due to our exit from the EU. All parties should respect the people of Gibraltar’s democratic wish to be British”.

The row came amid reports that Spain will insist on excluding Gibraltar from all agreements between the UK and the EU after Brexit.

“In every agreement reached with Great Britain there will be an asterisk which explains that the deal will not affect Gibraltar,” a Spanish diplomatic source told Reuters earlier this week.

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez has said the country intends to revive its bid for shared sovereignty over "The Rock".

Spain has long claimed sovereignty over Gibraltar, a rocky peninsula attached to southern Spain by a narrow causeway. The area has been a British territory since 1713.