"El pluralisme de valors d’Isaiah Berlin", Ferran Requejo

El pluralisme de valors d’Isaiah Berlin. Refinar la teoria per millorar la pràctica democràtica

Ferran Requejo

El liberalisme humanista d’Isaiah Berlin segueix essent un referent i un antídot implacable contra l’extremisme i el fanatisme en totes les seves expressions. L’autor d’aquest article remarca que una de les aportacions més singulars d’aquest teòric nascut ara fa cent anys, consisteix a prendre consciència que en les societats plurals existeix una multiplicitat de valors que no poden ser reduïts a un principi únic o a una combinació universal i permanent de valors aplicable a tots els individus i casos pràctics. Tanmateix, la defensa del pluralisme de valors que fa Berlin no és, en cap cas, una concessió gratuïta al relativisme o a l’escepticisme. Hi ha, sense cap mena de dubte, un paper reservat a la raó en els conflictes morals. Però la discriminació «raonable» entre valors resulta molt més contextual, fins i tot a escala individual, que el que pressuposen les concepcions «racionalistes» de caràcter moral, polític o religiós.

Descarregar l´article complet (PDF, 82 KB).