els espanyols, cada vegada més campions europeus en quedar-se a casa dels pares

Vivir con los padres después de los 25Actualment l’edat mitjana per abandonar la llar familiar s’acosta als 31 anys, tres més que fa una dècada. El percentatge de joves d’entre 20 i 24 anys emancipats amb prou feines arriba a un 8%, davant el 30% de la UE, i d’entre els de 24 i 29 anys, un 63% encara viuen amb els pares, un 6% més que el 2009.

Ho indica l’ Índex Sintètic de Desenvolupament Juvenil Comparat( ISDJC-2018), elaborat pel Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut de la Fad en el marc del ProyectoScopio, centrat en la recopilació i l’obtenció de
dades per a l’anàlisi de la realitat i socialització juvenil. L’índex està elaborat a partir de dades relatives a l’educació, l’ocupació, l’emancipació, la vida (mortalitat, fecunditat, accidents i suïcidis) i l’ús de
les tecnologies, i ofereix una fo­tografia fixa que permet comparar de manera transversal l’estat de la joventut espanyola amb el de l’europea i també entre comunitats
autònomes.

El resultat de l’índex és descoratjador, perquè, malgrat la recuperació econòmica, la realitat és que els joves espanyols continuen estant a la cua en l’índex general: la posició 35 de 39 del rànquing, només davant Grècia, Bulgària, Itàlia i Romania. Espanya ocupava el lloc 36 el 2017.

Aquesta mínima millora s’explica per les bones dades obtingudes en el maneig i ús de les tecnologies, en l’educació (el nivell formatiu continua augmentat) i en la salut, tot i que en aquest punt els autors de l’informe reconeixen que això té a veure en part amb la permanència a la llar familiar, on la cura i l’atenció dels progenitors millora la qualitat de vida del jove.

La mala posició espanyola a l’ ISDJC 2018 té a veure fonamentalment amb els resultats obtinguts en les variables d’ ocupació i emancipació, que llasten el resultat global de l’índex. Malgrat que en ocupació tendeix lentament a millorar, sembla que el 2018 en qüestions d’emancipació la bretxa encara s’eixampla més.

, Madrid, 30/11/2018 - lavanguardia