transnacional

fas política?...
o te la fan?!

en aquest apartat s´ofereix una primera aproximació i vissió de conjunt del moviment radical que, nascut a Itàlia, s´organitzà com a moviment global el 1989 amb la creació del Partit Radical Noviolent Transnacional i Transpartit -ONG d´status consultiu a l´ONU-, moviment europeu amb la seva presència al Parlament Europeu mitjançant els seus eurodiputats de la Lista Bonino, moviment ciutadà amb llur defensa d´una justícia internacional, la llibertat d´investigació científica o la laïcitat de l´Estat, moviment transnacional amb la seva lluita pels drets humans i llibertats cíviques allà on no puguin exercir-se

 BarcelonaRadical.net es constitueix com a
Associació Radical Transnacional a Barcelona,
exposa i promou localment aquest moviment,
en el marc del lliberalisme homologable internacionalment
exponent de la cultura política anglosaxona
seguint l´estratègia noviolenta gandhiana
prenent com a referent els radicali
Emma Bonino i Marco Pannella