estat de guerra a Bajaur

El president reconeix que el país es troba en una situació de guerra i les Forces Armades revelen que més de 2.000 insurgents han mort a Bajaur com a conseqüència de l'última operació militar.

4-XI-08, escolapau

Bajaur por Wikio
La actualidad sobre Bajaur se actualizará permanentemente
Puedes modificar esta página, compartirla o exportarla.