per una relació directa electors - diputats

- per una una relació directa entre representant electe i ciutadania (per poder saber qui/quin és el nostre diputat, i tenir-hi accés) 

- per afavorir la independència d´acció i decissió dels diputats (de fet, cercant-ne llur major dependència dels interesos dels seus representats i el menor sotmetiment als aparells dels partits)

- per donar més proximitat i capacitat de control dels electors sobre els electes

- ... (envia´ns les teves pròpies raons a info@barcelonaradical.net)per a que la meitat dels diputats siguin escollits
en elecció directa -circunscripcions uninominals-

per a que els diputats representin als ciutadans
i no als buròcrates de partit que els nomenen