´Atlas historique de l´Arménie´, Mutafian/van Lauwe

Atlas historique de l'Arménie. Proche-Orient et Sud-Caucase du VIIIe siècle adJ au XXIe siècle.
Claude Mutafian & Éric van Lauwe (maître de conférences à l'Université Paris-Nord & ingénieur cartographe); ed. Autrement, col. Atlas/Mémoires; Paris, 2001.

Dins d'aquesta excel.lent, didàctica, documentada i ben presentada col.lecció, i amb la col.laboració de la Fundació Gulbenkian de Lisboa, una detallada vissió d'Anatòlia i el sud del Càucas des del segle VIIIè adC fins l'actualitat, amb especial menció a la presència social, cultural i política dels armenis, víctimes d'un dels grans genocidis del segle XX, exemplarment imitat i millorat pel règim nacionalsocialista alemany a principis dels 40.

Gràfica, clara i rigorosa història dels armenis, aquells de qui Hitler digué que si el món no parlava del seu genocidi, tampoc ho faria del dels jueus.

Complementada amb bones reproduccions de cartografia antiga.
Amb un format molt còmode de mapa/text explicatiu a cada doble plana, repassa vint-i-nou segles d'una part d'Europa.
I a un preu ben asequible.


Sobre el tema i llur actualitat, recomanem també el recent film "Ararat" del prestigiós director armeni-canadenc Atom Egoyan.(mapa de l'excel.lent cartografia que ofereix via internet la Universitat de Texas)


Descriptors: Armènia, Armenia, Pèrsia, Persia, imperi, imperio, Roma, romà, romano, cristianisme, Bizanci, bagràtida, bagratida, armeni, armenio, turc, turco, Cilícia, Cilicia, Rússia, Rusia, Cáucaso, Anatolia, genocidi, genocidio, otomà, otomano, Crimea, Itàlia, Italia ...