cultura bereber / amazigh

links:
www.tarifit.info
www.tamazgha.org
http://matoub.kabylie.free.fr/ 
www.kabyle.com
www.amazigh-voice.org
www.azawan.com
www.congres-mondial-amazigh.org
www.reseauamazigh.org

bibliografia:
-The berbers; Michael Brett; Oxford; Blackwell; 1997.
-Los bereberes: de la orilla del Mediterráneo al límite meridional del Sáhara; Gabriel Camps; CIDOB-Icària; 1998.
-Antropología mediterránea: prácticas compartidas; Maria-Àngels Roque; CIDOB-Icària; 2005.
-Dossier Pensar el Magreb contemporáneo; Quaderns de la Mediterània, 2/3, IEMED; 2000.
-Dossier Bereberes hoy; Afkar/Ideas, 5, IEMED; 2005.