24/27-IV, Barcelona, commemoració genocidi armeni

Commemoració del 93è aniversari del Genocidi Armeni

- Noritza Matossian, escriptora anglesa d'origen armeni
- José Antonio Guriarain, periodista i escriptor
- Francesc Espinet, professor d'Història (UAB)

Ateneu Barcelonès
c/Canuda, 6
24-IV-2008, 19h00'
Sala d'Actes
entrada lliure
Organització: Associació Cultural Armènia

Concert in memoriam a Komitas:
- Karen Israelyan (violí)
- Tgran Vardanyan (violí)
- Patricja Szimcczak (viola)
- Ingrid Kuntzmann (violoncel)

Ateneu Barcelonès
c/Canuda, 6
27-IV-2008, 19h00'
Sala d'Actes
entrada lliure
Organització: Associació Cultural Armènia