per una nova Llei Electoral

ells duen des de 1884
treballant-t´hi;
(alguns de) nosaltres, tot just
comencem...