contra l´article 51 del projecte de ´Constitució europea´

CRIDA
als representants de Bèlgica, França, Luxemburg i Suècia, a utilitzar el veto
CONTRA L’ARTICLE 51 DE LA FUTURA CONSTITUCIÓ EUROPEA
promoguda per Bund Gegen Anpassung (Aliança Contra el Conformisme).

 

 

 
"Nosaltres sotscrivents,

vista la proposta de resolució per a una Constitució europea laica dipositada per Maurizio Turco i 256 diputats europeus i recolçada per 320 diputats dels 15 estats membres de l’Unió Europea

considerant que l’article 51 del projecte de Tractat pel que s’institueix una Constitució per a Europa

a) contradiu el principi de separació entre institucions públiques i institucions religioses;
b) vincula l’Unió a un diàleg regular amb les Esglèsies i organitzacions confessionals fins al punt de legitimar un dret d’ingerència de les institucions religioses en l’exercici dels poders públics europeus;
c) ratifica la perpetuitat dels privilegis adquirits a nivell nacional de les institucions religioses, impedint verificar la compatibilitat amb els drets i les llibertats fonamentals dels ciutadans europeus, així com amb les polítiques i el dret de l’Unió;
d) empra una terminologia inadequada per a un texte constitucional, creant així múltiples controversies jurídiques;

considerant a més a més que la llibertat d’organitzar-se i d’actuar de les organitzacions confessionals està ja garantida per l’article 10 de la Carta dels drets fonamentals així com per l’article 46 del projecte de Tractat constitucional relatiu a les associacions representatives de la societat civil;

recolcem la proposta de resolució, promoguda per Maurizio Turco, signada fins avui per 136 diputats europeus, demanant al Consell, la Comisió i als Estats Membres de derogar l’article 51 del projecte de Tractat constitucional i, en particular, als representants del Regne de Bèlgica, de la República Francesa, del Gran Ducat de Luxemburg i del Regne de Suècia a fer utilitzar el veto, en l’àmbit dels treballs de la CIG, en coherència amb les esmenes per a l’abrogació de l’article 51, que han presentat durant els treballs de la Convenció."

Podeu signar-la clicant aquí


Pàgina especial a www.radicalparty.org


Arxiu del PRT, temàtic i cronològic, d’articles de premsa.