locals

llistat de les principals campanyes i iniciatives en àmbits locals promogudes i/o recolçades per BarcelonaRadical.net, amb enllaços a informació de referència i actuacions plantejades.