Espanya foral, excepció o model?

...País Basc i Navarra, el Gran Luxemburg on el fur deixa sense efecte la pujada automàtica de l´IRPF. Les diputacions forals decidiran què fer amb l´ajust. Coses que ocorren a l´interior de la igualtat entre els espanyols. 3-I-11, Enric Juliana, lavanguardia

El Govern de Mariano Rajoy va anunciar divendres passat retallades històriques i pujades d´impostos. Però, com afectaran aquestes mesures a Euskadi? Juanjo Álvarez, catedràtic de dret internacional públic de la UPV, ha analitzat aquest matí a Ràdio Euskadi les mesures anticrisi adoptades pel Govern central.

Haurà pujada de l´IRPF?
La pujada de dita imposada no tindria cap incidència a Euskadi, a causa de la Llei del Concert Econòmic i a les competències forals. No hi ha obligació per aplicar aquesta pujada però les diputacions forals podrien estar estudiant dur a terme la reforma fiscal proposta pel Govern de Rajoy.

Les institucions basques estan obligades a aplicar la congelació salarial?
Segons un article de la Constitució el règim de la funció publica és estatutari i les bases d´aquesta funció publica les marca una llei; el Tribunal Constitucional ha concretat quines són aquestes bases i, per exemple, ha determinat que els sous base entren dins d´aquestes bases, però no els complements. En resum, el salari base cal respectar-lo, però en quant als complements cada administració prendrà la decisió que cregui més convenient.

Ampliaran la jornada laboral dels treballadors del sector públic?
En quant als horaris hi ha una normativa molt clara de 2007 i, segons la mateixa, cada comunitat autònoma té capacitat per a decidir quin horari fixa. Així, les administracions basques poden decidir si mantenen la jornada laboral com fins ara o, per contra, aposten per aplicar la nova.

3-I-11, red, eitb

Catalunya, Valencia, Baleares y Murcia (junto con la interior Castilla-La Mancha) son las autonomías con mayores problemas financieros en la hora difícil de España. Una de dos, o realmente existe el gen mediterráneo de la deuda, o estamos ante un grave problema estructural de los territorios que contribuyen a la solidaridad interna española a partir de una base exclusivamente mercantil. Solidaridad a pelo, sin los generosos rendimientos de la capitalidad del Estado y sin el escudo de los viejos fueros y su enigmática contabilidad: ese Misterio Carlista que permite que el País Vasco y Navarra liquiden sus ejercicios con saldo fiscal positivo y la mayor renta per cápita de la Península. La crisis está teniendo un impacto muy fuerte en la España del Este.

5-I-12, Enric Juliana, lavanguardia