errątica (?) reestructuració del sistema bancari

El Banc de València representa menys del 1% dels actius del sector bancari espanyol en el seu conjunt. Però la seva intervenció pel Banc d´Espanya el 21-N, just l´endemà de les eleccions, amb una injecció de 3.000 milions d´euros (mil milions per cobrir el seu forat i liquiditat per valor de 2.000 milions) posa de manifest, d´entrada, dues coses preocupants.


José Luís Olivas & Rodrigo Rato

La primera és que aquesta intervenció desmenteix al governador del Banc d´Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quan va dir que la crisi del sector financer espanyol havia acabat. I, la segona, és que posa en qüestió el model de reestructuració del sistema bancari. Ningú ha explicat per què ha estat el Banc d´Espanya, a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) qui ha intervingut directament per salvar aquesta entitat en lloc del seu accionista més destacat, Bankia, que va heretar la participació de Bancaixa, una de les entitats que va donar origen al banc.

Bankia no només té el 27,3% del Banc de València sinó que, a més, el fins fa poc president d´aquesta entitat, José Luis Olives, era també vicepresident de la pròpia Bankia. Igualment poc ètic sembla que Olives, que en el seu moment va anar també president de la Generalitat valenciana, segueixi obstinat encara a mantenir-se al capdavant de Bancaixa.


José Luís Olivas & Rodrigo Rato

En el cas concret del Banc de València, a més, han fallat tots els controls. Els de Bankia -de qui era filial-, els de la companyia que auditava els seus comptes i també els de les autoritats supervisores espanyoles. El banc havia donat a l´excés crèdits a promotors amb escassa cobertura i es va haver de quedar amb 828 milions en actius immobiliaris (sòl) com a garantia d´impagaments.

24-XI-11, lavanguardia

El "forat" detectat al Banc de València fins al 31 de març del 2001 s´eleva a 562 milions d´euros. És el que informa la inspecció del Banc d´Espanya sobre l´entitat valenciana. Aquesta quantitat correspon al dèficit de provisions per a riscos de crediticis i actius adjudicats o adquirits en paga de deutes, la major part immobiliàries, segons va informar el propi banc a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Segons l´escrit de requeriments de l´organisme presidit per Miguel ÁngelFernández Ordóñez formulat després de la inspecció realitzat al tancament del primer trimestre, el dèficit podria ser major, a l´espera de les conclusions que el Banc de València haurà d´aportar sobre potencials pèrdues de la resta de la cartera crediticia, no analitzada individualment.

La xifra de 562 milions d´euros de dèficit de provisions haurà de carregar-se contra resultats, segons afegeix l´entitat intervinguda pel Banc d´Espanya. El Banc d´Espanya va acordar dilluns passat intervenir el Banc de València, entitat integrada al Banc Financer i d´Estalvis (BFA), matriu de Bankia, a la qual va destinar 3.000 milions d´euros de diners públics del FROB: 1.000 milions per enfortir la seva capital i 2.000 milions en línies de crèdit per assegurar la seva liquiditat.

Fuentes del Banc d´Espanya xifren en uns 800 milions d´euros el "forat" total del banc valencià.

Amb la intervenció es va substituir també als administradors del banc, que el dimarts van cessar dels seus càrrecs, a petició del seu consell. L´objectiu final és estabilitzar l´entitat i recapitalizarla amb la finalitat d´afrontar la seva posterior alienació en un procés competitiu de subhasta. Fuentes del banc van assenyalar ahir que tot es vol realitzar amb la major premura possible.

D´altra banda, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va informar ahir que avui tornaran a cotitzar en borsa les accions del Banc de València. El supervisor borsari ha decidit la seva volta a cotització després d´haver estat posada a la disposició del públic "informació suficient de les circumstàncies que van aconsellar l´adopció de l´acord de suspensió".

Dilluns passat, quan la CNMV va acordar la suspensió del Banc de València, els títols de l´entitat financera cotitzaven amb una caiguda del 3,27%, fins als 0,74 euros. Així, les accions del Banc de València tornaran a cotitzar en les borses de valors i en el sistema d´interconnexió borsària, i les seves emissions de renda fixa es negociaran en el AIAF, comprat de renda fixa.

D´altra banda, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, va anunciar ahir que intentarà garantir que la vicepresidència de Bankia, fins al dilluns en mans de José Luis Olives, recaigui en un valencià "perquè aquesta és l´obligació del Consell". El president ha reconegut que l´eventual pèrdua de pes valencià en el grup causa "preocupació en tota la societat valenciana i també en la Generalitat".

Ha assegurat que treballa per aconseguir, "amb l´esforç i la col·laboració de tots, el reconeixement per part de Bankia, ja que els empresaris valencians necessiten comptar amb una entitat forta". No obstant això, els fets estan confirmant la pèrdua total dels instruments financers de la Comunitat Valenciana, després de l´absorció de Bancaixa en Bankia i la intervenció del FROB en la CAM i el Banc de València.

24-XI-11, lavanguardia