banca espanyola: 176.000 milions en immobles i crèdits ´problemàtics´

L´exposició de la banca espanyola al tocat sector immobiliari segueix llastrant els seus comptes de resultats en el quart any de crisi. Segons l´Informe d´Estabilitat Financera del Banc d´Espanya, els bancs i les caixes tenien el passat 30 de juny crèdits morosos i subestándar -en perill d´impagament- i actius adjudicats per embargaments o dacions en pagament per valor de 176.000 milions d´euros. Això implica que el 52% dels crèdits concedits durant la bombolla a aquest sector (uns 330.000 milions) entra en el que el supervisor crida "actius problemàtics". Es tracta, com recorda el Banc d´Espanya, d´una partida important en els balanços de les entitats financeres: l´11,4% de la seva cartera crediticia. Aquesta forta exposició comportarà un increment de la morositat del sector -que a l´agost estava ja en el 7,15%- en els propers mesos i impedirà que s´inverteixi la contracció del crèdit. Al juny, els préstecs al sector privat queien un 2,8%. "S´intensifica la tendència en l´evolució del crèdit causada per l´elevació dels estàndards de concessió de les entitats i perquè els mercats de renda fixa s´han tancat en els últims mesos per a les entitats europees". 3-XI-11, L. Agustina, lavanguardia


clica imatge