lŽAssociació Valenciana dŽAteus i Lliurepensadors denuncia lŽAjuntament de València

Comunicat de Premsa

AVALL DENUNCIA L’ARBITRARIETAT I LA CENSURA EN LA PUBLICITAT EN CONCESSIONS PÚBLIQUES VALENCIANES


València, 26 d’octubre de 2011

Davant de la notícia que reflecteixen hui diferents mitjans de comunicació sobre la campanya publicitària de prostíbuls en els autobusos de transport metropolità (ETM) de València, lŽAssociació Valenciana dŽAteus i Lliurepensadors (AVALL) desitja manifestar el següent:

1. Que considera legítim lŽús publicitari en mitjans de transport per part dŽentitats amb ànim de lucre per a estimular el consum dels béns o serveis que ofereixen al públic, amb independència de la valoració ètica que la societat puga fer-ne.

2. Que lŽAdministració Pública només ha de vetlar perquè la dita publicitat no induïsca a comportaments contraris a la llei, a la convivència pacífica o a lŽhonor de les persones.
3. Que aquestes elementals normes han de ser aplicades per lŽAdministració Pública valenciana amb total objectivitat tant en lŽàmbit de la Generalitat com en el dels Municipis, sense que puga ser objecte de valoracions subjectives per part de les persones que exercisquen la funció pública.

4. Que ens sorprén la diferència entre els criteris de lŽEntitat de Transport Metropolità (ETM), dependent de lŽAgència Valenciana de Mobilitat, i la de lŽEmpresa Municipal de Transports de València (EMT), dependent de lŽAjuntament de València, ambdós del mateix signe polític. També ens sorprén com aquests criteris poden canviar en unes hores per la pressió de lŽopinió pública, sempre que aquesta pressió siga coincident amb la ideologia del partit governant.

5. Que mentre lŽETM afirmava ahir dia 26 dŽoctubre no poder prohibir la campanya que incita a lŽús i gaudi dels prostíbuls ("Aquesta publicitat no ens agrada especialment, però no podem fer res per a impedir-la, la llei lŽempara"), lŽAjuntament de València va prohibir des del principi la campanya publicitària en autobusos de lŽEMT proposada en el seu dia per la Unió dŽAteus i Lliurepensadors (UAL), una associació sense ànim de lucre, tan sols perquè el seu eslògan sŽiniciava amb la frase "probablement déu no existeix".

6. Que els autobusos, les seues parades, edificis públics i multitud de mobiliari ambulant i fix en la ciutat de València han sigut objecte de propaganda política i ideològica en innumerables ocasions en els últims anys, incloent la propaganda religiosa, sense major objecció, a pesar que la ideologia dŽalguns credos és contrària i irritant per a un percentatge important de valencians. En aquests casos, i pensem que encertadament, aquesta publicitat no va tindre cap tipus de censura, en salvaguarda del principi de llibertat dŽexpressió i de la laïcitat de lŽEstat, base dŽuna societat plenament democràtica que ha de respectar i permetre lŽexpressió lliure de qualsevol ideologia.

7. Que ens pareix denigrant lŽexplotació sexual de les persones realitzada per aquests bordells participats per proxenetes de coll alt, que la publicitat en què les persones apareguen com a mera mercaderia és menyspreable, però que també és igual de reprovable la doble moral dels qui per un costat criminalitzen les prostitutes des del púlpit o lŽescó, i per un altre, i a amagades, se nŽusufructuen.

En definitiva, volem manifestar les enormes dificultats que la nostra associació ha tingut i continua tenint per a publicitar-se en els últims anys a la Comunitat Valenciana, havent sigut la nostra associació censurada i vilipendiada públicament per lŽalcaldessa de València pel simple fet dŽintentar-ho. No podem deixar de comparar-nos amb la situació semblant dŽuns proxenetes a qui seŽls ha deixat fer de manera complaent, ja que, encara que finalment sŽha dit que la seua publicitat es retirarà dels autobusos, continua lluint en nombroses tanques publicitàries per tota València.

Amb tot això, queda en evidència una vegada més com lŽadministració valenciana situa al 23% de la població valenciana, no creient, en un nivell més baix que els proxenetes quant al dret de llibertat dŽexpressió.

Associació Valenciana dŽAteus i Lliurepensadors (AVALL)
Web: http://www.ateusvalencians.es
Bloc: http://ateusvalencians.blogspot.com/