perquè hem de subvencionar (?!) els partits polítics?

Subvencions al grups parlamentaris al Parlament de Catalunya:
x CiU         6.991.810
x PSC        3.430.140
x PP          2.382.590
x ICV         1.544.550
x ERC        1.544.550
x G. Mixt    1.209.334

         

Membres de la Mesa:
x Presidència          130.011
x Vicepresidència      99.765
x Secretaria             81.311
x President de grup   37.143
x Portaveu de grup   39.328
x Resta de diputats   40.201

Diputats:
x President de grup 37.143
x Portaveu de grup 39.328
x Resta de diputats 40.201

Complements:
x President de grup 43.460
x Portaveu de grup  39.442

Comissions:
x President                 10.079
x La supressió de la paga extra
suposarà un estalvi de 753.588

Dietes de desplaçament:
x Residents a Barcelona i àrea metropolitana
21.605
x Fins a 80 km de Barcelona
28.090
x Entre 81 i 190 km de Barcelona
30.156
x A més de 191 km
30.411

12-X-11, lavanguardia