Espanya cañí -9: patologies del Benestar

- Espanya cañí -1 
- Espanya cañí -2 
- Espanya cañí -3 
- Espanya cañí -4 
- Espanya cañí -5 
- Espanya cañí -6 
- Espanya cañí -7 
- Espanya cañí -8 

El 25% dels aturats investigats estava en situació de frau. La inspecció els va obligar a tornar les prestacions. Així ho va afirmar ahir el ministre de Treball, Valeriano Gómez,... El Ministeri de Treball va realitzar 235.000 inspeccions sobre una mostra qualificada i va detectar el cobrament indegut sobre una quarta part. La qualitat de la mostra permet extrapolar aquestes xifres i suposa que amb les dades disponibles al mes de maig estarien en una situació irregular prop de 685.000 aturats. Cal tenir en compte que al maig (última dada oficial disponible) cobraven prestacions d’atur gairebé 2,6 milions de persones, xifra que va elevar la nòmina de prestacions a 2.397 milions d’euros. Això suposaria que el volum de frau s’elevaria a uns 599.000 euros en termes econòmics.

La política d’atur s’articula en dos nivells, un de contributiu del qual es van beneficiar 1,242 milions de persones al maig. El segon és de caràcter assistencial i comprèn el subsidi d’atur, la renda agrària, el subsidi REASS i la renda activa d’inserció, de les quals es van beneficiar 1,318 milions de persones. Rep prestació el 69% dels aturats.

20-VII-11, M. Díaz-Varela, lavanguardia