perill per a la, insÚlitament, bona Sanitat espanyola

Quan ens va començar a preocupar el dèficit públic, algú llançà aquest diagnòstic: "Lo greu no és el seu volum, sinó la seva velocitat". Algo semblant passa amb el deute dels hospitals a la indústria farmacèutica. Ara està, com se sap, en 5.400 milions. Però fa sis anys, en el 2005, no superava els 2.000. I només en el darrer any va pujar un 38%. A aquest ritme, el destí és la fallida. O de la indústria o del sistema sanitari. 2-VII-11, F. Ónega, lavanguardia