crida parlamentÓria transnacional

23 d´octubre de 2010: commemoració del 19è anniversari
de la signatura dels Acords de París sobre Cambodja

CRIDA DE PARLAMENTARIS
PER LA REACTIVACIÓ DELS ACORDS DE PARÍS SOBRE CAMBODJA

Una inquietant deriva autoritària es manifesta a Cambodja des de fa anys. Està caracteritzada pel deteriorament de la situació dels drets humans, l´ofegament de les llibertats fonamentals, la política brutal de confiscació de terres que colpeja sobretot als més pobres, la supresió de qualsevol forma de crítica i contestació, la persecució de l´oposició parlamentària i dels militants de la societat civil, la utilització del poder judicial per a finalitats polítiques i el lliscament vers un sistema de partit únic.

En una declaració d´Amnesty International a la 15a sessió del Consell de drets humans, el setembre de 2010, es llegeix: “La sistemàtica manca de protecció dels drets humans a Cambodja és el producte de la impunitat per tant d´anys de les seves violacions i de gravíssimes llacunes de l´Estat de dret. El sistema judicial és prejudiciós davant pobres i marginats. Les expropiacions forçoses continuen colpejant a milers de famílies, essencialment persones que viuen a la pobresa. Les accions judicials [exercides pel govern] contra els defensors del dret a la vivenda, els periodistes i d´altres veus crítiques tendeixen a sufocar la llibertat d´expressió”. Amnesty International demana que siguin adoptades mesures per a que cessin tals “greus i persistents violacions dels drets humans” a Cambodja.

Les constatacions d´Amnesty International estan corroborades pel Relator Especial de les Nacions Unides per a la situació dels drets humans a Cambodja, professor Surya Subedi. Aquest, al seu darrer informe al Consell dels drets humans del mes passat a Ginebra, constata que les víctimes d´abusos de tota mena semblen “desesperançades de la justícia”, i es diu “preocupat per la restricció de l´espai polític per als partits d´oposició i per a d´altres militants [dels drets civils]”.

Sobre el mateix tema i en el mateix període, una coalició de les setze més notòries ONG locals denuncia la recent sèrie de “processos polítics” contra dirigents de l´oposició i fa sonar una campana d´alarma: Cambodja està retornant de facto a un “sistema de partit únic” com durant la guerra.

Fa dinou anys, per a posar fi a la guerra i a les massacres i ajudar a la reconstrucció de Cambodja, la comunitat internacional, sota la ègida de les Nacions Unides, dugué a totes les faccions cambodjanes a reconciliar-se i a posar les bases d´una democràcia liberal pluralista, del respecte de la qual es feu garant la mateixa comunitat internacional amb la signatura dels Acords de París del 23 d´octubre de 1991 (*).

En efecte, els Acords de París garantitzen que “totes les persones que es troben a Cambodja gaudiran dels drets i de les llibertats sancionades a la Declaració universal dels drets humans” (Article 3 de l´Acord relatiu a la sobirania, a la independència, a la integritat i a la inviolabilitat territorials, a la neutralitat i a la unitat nacional de Cambodja). Els seus signataris – divuit països amics incloses totes les potències occidentals així com Austràlia i Japó – “es comprometen a promoure i fomentar el respecte i l´exercici dels drets humans i de les llibertats fonamentals” (Article 15 de l´Acord per a un reglament polític global del conflicte de Cambodja). A més a més, importants annexos a aquest Acord preveuen per a Cambodja “un sistema de democràcia lliberal, fonamentat en el pluralisme”. Els textes prometen més específicament als cambodjans el respecte dels “drets fonamentals”, “un poder judicial independent”, “el dret a un procés just i la igualtat davant la llei”, la “protecció contra les expropiacions arbitràries” i “eleccions periòdiques i correctes”, tots ells elements fonamentals de la democràcia, la manca de concreció de la qual explica la deriva autoritària, per no dir totalitària, de l´actual poder.

Per a retornar al just camí el procés de democratització i reforçar els mecanismes de defensa dels drets humans a Cambodja previstos pels Acords de París, els governs dels països signataris i les institucions donants, com la Comissió Europea, han d´assumir immediatament mesures idònees per a assegurar l´efectiu respecte de totes les clàusules essencials de tals Acords.

És amb l´objectiu de consolidar la democràcia a Cambodja i d´ajudar a aquest país a desenvolupar-se harmoniosa i durablement sobre bases sanes que els electes de l´oposició democràtica cambodjana (**) i parlamentaris de nacions amigues (***) llencen aquesta Crida per la reactivació dels Acords de París de 1991 sobre Cambodja, en la vigília del dinovè anniversari de la seva signatura, el proper 23 d´octubre.

-------------------

(*) Texte íntegre dels Acords a http://tinyurl.com/2ua2awb

(**) La Crida ha estat iniciada per 26 diputats i 2 senadors cambodjans del Partit Sam Rainsy.

(***) Demanem als parlamentaris dels països amics de Cambodja que desitgin expressar la seva pròpia solidaritat i recoozament, enviar simplement el seu nom a samrainsysrp@gmail.com. Els ho agraïrem vivament.