- avís sobre fonts permanents d´actualitat -

el XII-09, la redacció de BarceloRadical.net deixa de copiar la selecció de notícies més importants sobre Kosova dels butlletins de courrierdesbalkans i balkaninsigth. Si n´esteu interessats, us suggerim subscriure-hi-vos clicant a les corresponents imatges