Amb el 148 s'acaba la primera època dels butlletins de BarcelonaRadical.net, etapa marcada per un protagonisme d'aquests per sobre fins i tot de la web, la primera versió de la qual aparegué quan el butlletí ja anava pel número 44.

Els primers números, com podeu comprovar a la secció 'descàrregues/primers butlletins BarcelonaRadical.net', foren un veritable exercici d'artesania-en-word, tot just millorat tècnicament amb el suport web. No és fins el número 123 que en Víctor Torres crea l'actual disseny, que ha perdut la seva lloada horitzontalitat només per raons tècniques/d'usabilitat.

Queda molt perjudicada en el copiar/enganxar la visió del disseny de la primera època web i, especialment, del de la molt equilibrada versió horitzontal (123/148). A l'espera de posar-hi remei algún dia, podeu demanar reenviament d'originals a administracio@barcelonaradical.net si els voleu apreciar tal com varen ser enviats.